Filatel.pl,  rok 2023, numer 1

Jedziniak Marek Dziękujemy za przychylne przyjęcie4
Pelczar Piotr Organizacje Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca5-6
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Listy i paczki z Libanu dla Polaków w obozach jenieckich6-7
Żurek Zygmunt Kartki pocztowe w walucie złotowej ze znakiem opłaty Kolumna Zygmunta8-12
Pelczar Piotr, Vogels Hans Reklamowanie całostek polskich w urzędach pocztowych w okresie międzywojennym12-14
Lachowicz Krzysztof Opaski gazetowe – koniec usług – zamknięty dział filatelistyki14-17
Jesionowski Bernard O kasowaniu znaczków pruskich do 31 marca 1859 roku informacji kilka17-20
Zbierski Marek Taryfa od 8 stycznia 1924 roku – jedno rozporządzenie, dwa różne teksty20-22
Auleytner Julian, Pelczar Piotr Problemy pocztowe z amerykańskimi kartkami z akcji żywnościowej ARA z 1919 r.22-25
Drzewiecki Przemysław Zawiadomienia Poczty Etapowej 203 o obowiązujących taryfach na przekazy pieniężne25-26
Bartkowiak Henryk Tajemnice wrocławskich nalepek polecenia z 1961 roku27
Pelczar Piotr, Wnęk Lech Korespondencja w sprawie paczek zagranicznych firmy „Pantarei” z Gdyni28-29
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr Galeria polskich filatelistów – Włodzimierz Rachmanow29-33
Zbierski Marek Od Mandelgrena do IKEA33-35
Zbierski Marek Polskie formularze pocztowe w eksponacie tematycznym (2)35-41
Perkowski Roman Dylemat? – Fi XXIII (niewprowadzony) a Fi 548 (przedrukowy)42-43
Kielbasa-Schoeni Adam Technika laserowa wykorzystana przy produkcji znaczków43-46
Jedziniak Marek Komputer w filatelistyce (2). Formaty grafiki komputerowej46-49
Michalak Bogdan Ogólnopolski Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel”50
Jedziniak Marek Katalog nowości polskich51-52

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.