Filatel.pl,  rok 2023, numer 10

Jedziniak Marek Jesień516
Babut Roman Polska na Olimpjadę. VIII Olimpiada 1920-1924 (4.2)517-522
Ośródka Leszek Wojskowy Dozór Pocztowy w Łodzi i jego znaki cenzury w latach 1919 1921 (1)523-528
Perkowski Roman Usterka niespasowania barw na polskich znaczkach emitowanych w latach 1944 1960 (2)529-533
Perkowski Roman Refleksyjnie o katalogowaniu usterek i o usterkach formy drukowej znaczka Fi. 469 / PSPZP 425 z 1948 r.534-535
Jakucewicz Stefan Różne odcienie polskich znaczków drukowanych stalorytem536-538
Danielski Stefan, Jakucewicz Stefan Perły polskiej poczty morskiej (3). Nieznany kasownik PMW 03 typ 1538
Auleytner Julian, Pelczar Piotr Pierwsze przesyłki z poczty w Gdyni po odzyskaniu niepodległości539-541
Jarawka Tadeusz Rzadki i ciekawy kasownik okolicznościowy o wyglądzie zwykłego datownika pocztowego stosowanego w Generalnym Gubernatorstwie (GG)542-544
Berbeka Janusz Nazewnictwo filatelistyczne – próba systematyzacji wybranych pojęć545-551
Pelczar Piotr Kartki pocztowe Wit Stwosz reklamowano klientom poczty, a później polecono jak najszybsze pozbycie się ich551-553
Pelczar Piotr Dlaczego nie znamy zwrotnej korespondencji ze Szwecji w sprawach pomocy wysyłanej mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa?554
Pelczar Piotr Szwecja neutralna i sprzyjająca pomocy Polakom w czasie II wojny światowej554-555
Gromek Marcin, Pelczar Piotr Koperta do przesyłek wartościowych ZA Fkw 1a typ II „wawnątrz” oraz inne sygnatury556-557
Wikieł Roman Najstarszy list nadany na poczcie w miejscowości Kujan557
Pelczar Piotr Wadliwe kartki Cp 168 MK i Cp 333 MK z dodatkową barwą na rewersie558
Jedziniak Marek Spieszmy się kochać całostki...559
Pelczar Piotr Spóźniony obieg „stalinowskich” kartek Cp 141560
Trawiński Krzysztof USA+561-563
Pelczar Piotr Widokówki z budynkami małych poczt w Zachodniopomorskiem564-565
Zbierski Marek TEMATICA – Klub Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków566
Jedziniak Marek Katalog nowości polskich567-568
Olchowik Jan 125 lat poczty na Frynie znakami pocztowymi przedstawione, Friedenshütte – Bytom Nowy – Nowy Bytom – UP Ruda Śląska 9, 1898-2023 (3)569-580

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.