Filatel.pl,  rok 2023, numer 12

Jedziniak Marek Pierwszy pełny rocznik kalendarzowy640
Babut Roman Polska na Olimpjadę. VIII Olimpiada 1924-1927 (4.4)641-649
Ośródka Leszek Wojskowy Dozór Pocztowy w Łodzi i jego znaki cenzury w latach 1919-1921 (3)650-655
Danielski Stefan, Jakucewicz Stefan Perły polskiej poczty morskiej (5). Podróż koronacyjna MS Piłsudski655
Auleytner Julian Cenzura pocztowa w Wielkopolsce i na Pomorzu 1920 1922 (2)656-661
Wawrzynkowski Marian Portugalski kanał łączności emigracji z krajem (2)662-666
Kielbasa-Schoeni Adam, Rack Heinrich Jest taka miejscowość...666-670
Drzewiecki Przemysław, Pelczar Piotr Prywatna świąteczna paczuszka z węgierskiego obozu oficerskiego do Generalnego Gubernatorstwa670-671
Jarawka Tadeusz Formularze paczkowe towarzyszące przesyłkom ze Szwecji do Generalnego Gubernatorstwa (GG)671-673
Perkowski Roman Kilka ciekawych, niekatalogowanych usterek na znaczkach z połowy lat pięćdziesiątych XX wieku673-677
Pelczar Piotr Kartka Cp 50 CZARNKOWA (RRR) na aukcji firmy Corinphila677-678
Trawiński Krzysztof Znaczki pocztowe czy znaczki fiskalne?679-681
Wikieł Roman Najstarsza przesyłka nadana na poczcie w Chodzieży (Chodziesen)681-682
Nowak Aleksandra, Nowak Andrzej Zwierzyniec Jana Brzechwy w maksimafilii682-683
Pelczar Piotr, Suma Tomasz Praca w urzędzie pocztowym i w ambulansie pocztowym na pocztówkach firmowych683-684
Rziha Stanisław Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im BDPh e.V.685
Jedziniak Marek Filatel.pl – indeks zawartości 2022-2023, według nazwisk autorów686-690
Jedziniak Marek Katalog nowości polskich691-692

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.