Filatel.pl,  rok 2023, numer 3

Jedziniak Marek Pierwsze podsumowania108
Jedziniak Marek Statystyki pobrań pierwszych trzech numerów Filatel.pl109-110
Auleytner Julian Cenzury wielkopolskie 1919-styczeń 1920 (2)111-116
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Konspiracyjna korespondencja i zorganizowana pomoc przesyłana z Turcji do Generalnego Gubernatorstwa (1)117-120
Jakucewicz Stefan Rastry a sprawa polskiej filatelistyki121-128
Manterys Janusz Austriackie pola opłat i strefy taryfowe dla paczek w latach 1878-1916129-135
Kowalczyk Edward Gołębi telegram – mój filatelistyczny Gral136-137
Jarawka Tadeusz Czy rzeczywiście istniała „Niemiecka Poczta Służbowa Polska” (Deutsche Dienstpost Polen, DDP)?138-139
Kielbasa-Schoeni Adam, Rack Heinrich Prawidłowy znaczek – zła skrzynka pocztowa139-140
Bartkowiak Henryk „Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód”, nalepka polecenia niewprowadzona do obiegu140
Perkowski Roman Ciekawy i zagadkowy karnet quasi-filatelistyczny, z obrazkiem znaczka Fi 1728 / PSPZP 1697 o nominale 40 gr (jeden z 10 zn. wydanych z okazji XXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego)141
Pelczar Piotr Najstarsze listy z różnych urzędów pocztowych z terenu ziem polskich142
Bator Janusz Najstarszy list przewieziony przez Przemyśl142-143
Bator Janusz Najstarszy list wysłany z Przemyśla143-144
Zbierski Marek Publibel144-146
Jedziniak Marek Nowatorskie wydania filatelistyczne Poczty Polskiej147-149
Jedziniak Marek Komputer w filatelistyce (4). Projektowanie kartek okolicznościowych150-153
Topolski Piotr Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” imienia Ernesta Adama Malinowskiego153-154
Jedziniak Marek Katalog nowości polskich155-156

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.