Filatel.pl,  rok 2024, numer 1

Jedziniak Marek Nowy rok, stary-nowy Filatel.pl4-6
Babut Roman Polska na Olimpjadę. Kongres Olimpijski Praga 1925 (4.5)7-11
Ośródka Leszek Wojskowy Dozór Pocztowy w Łodzi i jego znaki cenzury w latach 1919 1921 (4)12-15
Auleytner Julian Cenzura pocztowa w Wielkopolsce i na Pomorzu 1920-1922 (3)15-20
Pelczar Piotr Szukajmy oznaczeń cenzury z ziem polskich po I wojnie światowej21
Danielski Stefan, Jakucewicz Stefan Perły polskiej poczty morskiej (6). M/S Piłsudski – uszkodzony stempel pocztowy z podróży inauguracyjnej21
Wawrzynkowski Marian Portugalski kanał łączności emigracji z krajem (3)22-24
Jarawka Tadeusz, Pelczar Piotr Przesyłki paczuszek pomocowych z Portugalii do znajomych i rodzin w Generalnym Gubernatorstwie (GG) oraz fragmenty opakowań z tych przesyłek25-29
Perkowski Roman Usterki moletowania na znaczku Fi. 531 / PSPZP 490 (typ II) – potrójne moletowanie30-31
Wierzbicki Jacek Czy projekt znaczka jest walorem filatelistycznym? Niepotrzebna polemika32-33
Trawiński Krzysztof O airgrafach raz jeszcze34-37
Wikieł Roman Najstarsza przesyłka nadana w miejscowości Łopienno (Lopienno)38-39
Gromek Marcin, Pelczar Piotr List frachtowy ZA Flf 3 do posyłek za zaliczeniem39
Bartkowiak Henryk Misja obserwacyjna UNMOP40
Gromek Marcin Jeszcze starsza przesyłka nadana na poczcie w Kreuz (Krzyż)41
Pelczar Piotr Mikołaj Kopernik na kartkach maksimum42-43
Pelczar Piotr Nieznana wcześniej kartka z nadrukiem z Powstania Warszawskiego43
Pelczar Piotr Widoki budynków pocztowych w dawnym powiecie lęborskim44
Pelczar Piotr, Suma Tomasz Pocztowe pocztówki satyryczne o poczcie i pocztowcach45
Schweizer Michael Arbeitsgemeinschaft Generalgouvernement 1939-45 e.V.46
Jedziniak Marek Katalog nowości polskich47-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.