Filatel.pl,  rok 2024, numer 2

Jedziniak Marek Byle do wiosny...52
Babut Roman Polska na Olimpjadę. Nowe fundamenty dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i ruchu olimpijskiego w II RP (4.6)53-58
Auleytner Julian Suplement do Zeszytu Specjalnego Filatel.pl nr 2 Cenzury Wielkopolskie 1919-styczeń 192059-62
Melnik Jeremi Jak doszło do wydania znaczków w Skałacie (1)63-66
Wysocki Marcin Krótki zarys historii poczty Mirosławca na tle rozwoju komunikacji i usług pocztowych terenów granicznych (1)67-69
Pelczar Piotr Kim była Janina Andrzejewska? Co robiła w Sztokholmie podczas II wojny światowej?70-72
Jarawka Tadeusz, Jarawka Tadeusz Tomasz, Pelczar Piotr Konspiracyjne adresy w Sztokholmie w okresie II wojny światowej72-75
Pelczar Piotr Uzupełnienia dotyczące korespondencji i przesyłek pomocowych ze Szwecji do Generalnego Gubernatorstwa76
Wawrzynkowski Marian Portugalski kanał łączności emigracji z krajem (4)76-81
Jarawka Tadeusz Podwójna droga pocztowa przebyta przez opakowanie paczuszki z Lizbony do GG i z powrotem81-82
Zalaszewski Jürgen Fragment opakowania paczuszki pomocowej z Lizbony do Warszawy83-84
Pelczar Piotr, Rzadkosz Miłosz Kartki pocztowe z 1919-1922 r. z nadrukami „WZÓR”84-85
Perkowski Roman Jeszcze o usterkach moletowania na znaczkach z „Gołąbkiem Pokoju”86-87
Berbeka Janusz Jeszcze o projektach znaczków – ad vocem88
Wysocki Marcin Czym są ostatecznie projekty znaczków pocztowych w świetle teorii filatelistyki?88-90
Wikieł Roman Najstarszy list nadany na poczcie w Swarzędzu (Schwersenz)90-91
Danielski Stefan, Jakucewicz Stefan Perły polskiej poczty morskiej (7). M/S Piłsudski – nieuszkodzony datownik z podróży inauguracyjnej91
Pelczar Piotr Kartki maksimum. Słynne postacie – znani i mniej znani92
Pelczar Piotr Widoki urzędów pocztowych miejskich i dworcowych w okolicach Łodzi93-94
Witkowski Jürgen Poststempelgilde e.V.94
Jedziniak Marek Katalog nowości polskich95-96

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.