Filatelista tematyk C,  rok 1977, numer 2(2)

Redakcja Zarząd Klubu Marynistów PZF1-2
Dzierżak Stanisław „AURORA” - Symbol Rewolucji Październikowej. „Sygnał dała Aurora”3
Jakucewicz Stefan W 60 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. „Aurora” na znaczkach pocztowych.4-9
Sękowski Aleksander Dokumentacja szlaku Ostenda-Dover na belgijskich całostkach pocztowych10-15
Sękowski Aleksander Nadruki RF na znaczkach USA16-19
Miłowidow E., Dzierżak Stanisław Rozmaitości. Arktyczne upominki20-23
Szmoń Stanisław Rozmaitości. Poczta antarktycznej ekspedycji NRD w latach 1973 – 197624-26
Szmoń Stanisław Nowości pocztowe27-30
Dzierżak Stanisław Nowości pocztowe Lodołamacze ZSRR30
Czesnowicz Stanisław Nowości pocztowe Żegluga śródlądowa Kanady31-32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.