Filatelista tematyk C,  rok 1977, numer 3(3)

Jakucewicz Stefan W 60 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. „Aurora” na znaczkach pocztowych. /cd II/1-8
Sękowski Aleksander W 95 rocznicę polskiej wyprawy żaglowcem. Wyprawa do Kamerunu na „Łucji – Małgorzacie”9-15
Sękowski Aleksander Dokumentacja szlaku Ostenda-Dover na belgijskich całostkach pocztowych16-18
Głowiński Stanisław Poczta morska na statkach linii Ostenda-Dover18-20
Hejmowski Klemens Rozmaitości. Okręgowa Młodzieżowa wystawa Filatelistyczna „Ziemi Kaszubskiej” w Wejherowie21-23
Hejmowski Klemens Rozmaitości. Darłowo Anno Domini 131224-25
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Bezpłatna przesyłka Czerwonej Floty26
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Rosyjska poczta w Lewancie26
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Rosyjska flota śródlądowa na ilustrowanych kopertach ZSRR27
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Nowe marynistyczne koperty ZSRR27-28
Szmoń Stanisław Nowości pocztowe29-32
Redakcja Odpowiedzi redakcji32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.