Filatelista tematyk C,  rok 1979, numer 7(7)

Hejmowski Klemens Antarktyka w polskiej filatelistyce. I Polska Antarktyczna Wyprawa Morska 1975-19761-5
Jaraś Czesław Antarktyka w polskiej filatelistyce. Sesja ekonomistów przemysłu okrętowego a filatelistyka6-7
Rosłonek Ryszard Latarnie morskie wybrzeża japońskiego8-15
Dzierżak Stanisław Pod patronatem Komsomołu16-19
Ratajczak Antoni Rozmaitości. Nowa frankatura PŻM20
Dzierżak Stanisław Rozmaitości. Na datowniku dzień pokonania bieguna północnego21-22
Ratajczak Antoni Rozmaitości. Monitoring Bałtyku23
Ratajczak Antoni Rozmaitości. VIII festiwal filmów morskich23
Dzierżak Stanisław Rozmaitości. Arktyczny rejs „Baszkirii”24-26
Sękowski Aleksander Rozmaitości. Propaganda wojenna Włoch w czasie II wojny światowej27-28
Truskolaska Maria Rozmaitości. Morskie emisje poczty radzieckiej28
Rozmaitości. Nowości pocztowe29-30
Z działalności Klubu Marynistów31
Redakcja Do redakcji od redakcji32
Redakcja „Filatelista – Tematyk”33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.