Filatelista tematyk C,  rok 1983, numer 19(19)

Jakucewicz Stefan „Aurora” na znakach pocztowych1-10
Jakucewicz Stefan Ciekawostki filatelistyki morskiej10
Przybyła Roman Udział naukowców NRD w Radzieckich wyprawach Antarktycznych11-15
Jeryś Czesław Budownictwo okrętowe w Gdyni16-19
Dzierżak Stanisław Życie podwodne a filatelistyka20-25
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Nautica I/1982 i II/198226
Prezydium ZG PZF Rozmaitości. Konkurs z nagrodami na najlepszą publikację w czasopismach filatelistycznych27
Nowości pocztowe28-31
Z działalności Klubu Marynistów31-32
Ogłoszenia drobne, listy33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.