Filatelista tematyk C,  rok 1983, numer 21(21)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-12
Hejmowski Klemens „Dar Pomorza „ w Filatelistyce13-23
Matyjewicz-Maciejewicz Olgierd Rejsy „Daru Pomorza” od czasu utworzenia na pokładzie pośrednictwa pocztowego 1972-198124-27
Hejmowski Klemens Pośrednictwo pocztowe s/v „Dar Młodzieży”28
Jakucewicz Stefan 50 – lecie planowanego opanowania Północnego Szlaku Morskiego29
Nowości pocztowe30-33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.