Filatelista tematyk C,  rok 1984, numer 23(23)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-10
Przybyła Roman Radzieckie ekspedycje i stacje antarktyczne oraz ich działalność pocztowa11-17
Jakucewicz Stefan Działalność Rosyjskiego Towarzystwa Handlu i Żeglugi18-27
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. S/s 'Delta Queen”28-29
Nowości pocztowe30-32
Wykaz adresów członków Klubu Marynistów33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.