Filatelista tematyk C,  rok 1985, numer 25(25)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-5
Hejmowski Klemens Gospodarka morska na znakach pocztowych6-16
Sękowski Aleksander Zbiorek S/S „Brasil”17-19
Niedźwiadek Sławomir Marynistyczne emisje poczty wyspy Guam20-23
Jakucewicz Stefan Okręt szkolny „Sebastian De Elcano”24-25
Hejmowski Klemens Wystawa „Gdańsk - Leningrad”26
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. M/s REX26
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. „Marina” nr 12 -1427
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. „Posejdon” nr 47-5027
Hejmowski Klemens Rozmaitości. 40 rocznica wyzwolenia Gdańska28
Hejmowski Klemens Z działalności Klubu Marynistów28-29
Z żałobnej karty. Prof. dr inż. Tadeusz Pompowski30-31
Nowości pocztowe31-33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.