Filatelista tematyk C,  rok 1985, numer 26(26)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-5
Hejmowski Klemens „Pogoria” - szkoła pod żaglami6-8
Zestawienie wysyłki poczty9-10
Dzierżak Stanisław Poczta butelkowa na morzach Azowskim i Czarnym11-17
Ciekawostki filatelistyki morskiej18-19
Jakucewicz Stefan Jugosłowiańskie ambulanse morskie20-21
Jakucewicz Stefan Zakończenie działalności pocztowej na m/s „Astor”21
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. „Maritime Motiver” nr 14 i nr 1522
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Włoskie pismo Marynistyczne22
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Nautica nr I/198423
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Posejdon nr 44-4623
Dzierżak Stanisław Z działalności Klubu Marynistów24-25
Dzierżak Stanisław Z życia Okręgu Gdańskiego26-28
Gratulujemy. ZG PZF informuje, że:28
Z żałobnej karty. Mgr Tadeusz Baumberger29
Zydorczak Andrzej Do redakcji od redakcji30-31
Nowości pocztowe31-32
Wykaz adresów członków Klubu Marynistów33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.