Filatelista tematyk C,  rok 1985, numer 27(27)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-8
Danielski Stefan Biografia ostemplowań Paquebot9-11
Jakucewicz Stefan Poczta okrętowa marynarki wojennej Republiki Federalnej Niemiec w 1983r12-15
Jakucewicz Stefan Nasz felieton. Marynistyka po węgiersku16-18
Hejmowski Klemens Wystawy – wystawy – wystawy. MWF „Tembal'83”19
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Połączenie Norwegii ze Spitsbergenem20-21
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Nowe Hiszpańskie stemple okolicznościowe22
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. F/S „Polarstern” - nowy statek badawczy Republiki Federalnej Niemiec22-23
Dzierżak Stanisław Ciekawostki filatelistyki morskiej24
Hejmowski Klemens Z działalności Klubu Marynistów Na marginesie XVIII ogólnopolskiego spotkanie członków Klubu Marynistów PZF25-29
Dzierżak Stanisław XVIII ogólnopolskiego spotkanie członków Klubu Marynistów PZF29-30
Nowości pocztowe31-32
Wykaz adresów członków Klubu Marynistów33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.