Filatelista tematyk C,  rok 1986, numer 28(28)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-8
Dzierżak Stanisław 60 lat Gdyni w filatelistyce9-17
Dzierżak Stanisław Dzieje i współczesność Marynarki Wojennej Kraju Rad na znakach pocztowych ZSRR18-21
Dzierżak Stanisław Chronologiczny wykaz znaczków ZSRR do tematu „Marynarka wojenna”22-24
Dzierżak Stanisław Z życia Okręgu Gdańskiego25-27
Dzierżak Stanisław XIV Walne zebranie delegatów wybrało nowy zarząd28-29
Z działalności Klubu Marynistów30-31
Truskolaska Maria Nowości pocztowe32-33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.