Filatelista tematyk C,  rok 1986, numer 29(29)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-6
Dzierżak Stanisław Dzieje i współczesność Marynarki Wojennej Kraju Rad na znakach pocztowych ZSRR7-11
Dzierżak Stanisław Chronologiczny wykaz znaczków ZSRR do tematu „Marynarka wojenna”12-14
Sękowski Aleksander Stemple Poczty Morskiej w portach zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii15-19
Jakucewicz Stefan Zakończenie działalności Norweskiej Poczty Morskiej na statkach linii „Hurtigruta”20-23
Bartoszuk Ryszard Rozmaitości. Polskie latarnie morskie24
Hejmowski Klemens Rozmaitości. Muzeum „Dar Pomorza”25
Hejmowski Klemens Rozmaitości. 5-milionowa tona z gdyńskiej „Komuny”26
Kośmider Jerzy Rozmaitości. Propozycja26
Hejmowski Klemens Rozmaitości. Podniesienie bandery na R/V „Oceania”27
Hejmowski Klemens Rozmaitości. Wyporność a pojemność28
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. S/s „Expres” - „Zimowa Łódź”29
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Posejdon nr 51-5229
Dzierżak Stanisław Z działalności Klubu Marynistów30
Truskolaska Maria Nowości pocztowe31-32
Wykaz adresów członków Klubu Marynistów33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.