Filatelista tematyk C,  rok 1986, numer 30(30)

Przybyła Roman Radzieckie ekspedycje i stacje antarktyczne oraz ich działalność pocztowa1-5
Hejmowski Klemens Do redakcji od redakcji5
Dzierżak Stanisław Dzieje i współczesność Marynarki Wojennej Kraju Rad na znakach pocztowych ZSRR6-10
Sękowski Aleksander Stemple Poczty Morskiej w portach zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii11-15
Jakucewicz Stefan Poczta okrętowa marynarki wojennej Republiki Federalnej Niemiec w 1983r15-17
Jakucewicz Stefan Nowe Norweskie stemple pokładowe17
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Frankatury Mechaniczne18
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. M/S „Arkona” następcą M/S „Volkerfreundschaft”19
Jakucewicz Stefan Rozmaitości. Nautica nr I/198519
Sękowski Aleksander Nasz dyskusja20-25
Jeryś Czesław Życie społeczne w Woldenbergu25-27
Dzierżak Stanisław Z działalności Klubu Marynistów PZF.28-30
Dzierżak Stanisław Wystawy – wystawy – wystawy. Morze oknem na świat - „Gdynia'86”30-31
Truskolaska Maria Nowości pocztowe32-33

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.