Filatelista tematyk C,  rok 1986, numer 31 (31)

Hejmowski Klemens Polska Poczta Morska1-7
Przybyła Roman Radzieckie ekspedycje i stacje antarktyczne oraz ich działalność pocztowa8-11
Danielski Stefan Stemple flotylli wiślanej12-14
Dzierżak Stanisław Chronologiczny wykaz znaczków ZSRR do tematu „Marynarka wojenna”15-17
Sękowski Aleksander Stemple Poczty Morskiej w portach zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii18-23
Hejmowski Klemens Połączenie promowe Mukran – Kłajpeda24-25
Jakucewicz Stefan Marynistyka w Budapeszteńskim Muzeum Znaczka Pocztowego26
Sękowski Aleksander Znaczki poczt jeziorowych Finlandii27
Z żałobnej karty. Kol. red. Mgr Stanisław Dzierżak28-29
Nowości pocztowe30-32
Jakucewicz Stefan Deutsche Schiffspost Nach 194532

Copyright ©2016-2024 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.