Filatelista tematyk C,  rok 1988, numer 34(34)

Głowiński Stanisław, Jakucewicz Stefan Przewóz poczty drogą morską w Rumunii w latach 1895 – 19401-11
Chronologiczny wykaz znaczków ZSRR do tematu „Marynarka Wojenna”12-16
Sękowski Aleksander Norweska poczta morska z okresu II Wojny Światowej17-25
Głowiński Stanisław Nowe stemple lądowania Poczty Morskiej26
Jakucewicz Stefan Nautica I-198726
Sękowski Aleksander Krzysztof Kolumb na Całostkach – Meksyk27-29
Sękowski Aleksander Frankatury mechaniczne W. M. Gdańska30
Parfiniewicz Jerzy Ciekawostki. Krew na pokładzie31-32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.