Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1990, numer 1(1)

Zamiast wstępu1-2
Jakubik Jerzy Z ntatnika badacza. Klasyfikacja współczesnych polskich nalepek polecenia3-7
Łączyński Remigiusz Próba klasyfikacji polskich pieczęci polecenia "R"7-14
Bartkowiak Henryk Znaki polecenia urzędów pocztowych na dworcach kolejowych15-16
Rejnowski Bronisław Recenzja. Katalog nalepek polecenia17-19
Safuta Andrzej Erki drukowane na kopertach19-20
Bartkowiak Henryk Dziwny świat erek21-23
Bartkowiak Henryk Nieznany stempel polecenia23

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.