Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1990, numer 2(2)

Od redakcji25-26
Vademecum zbieracza "erek"27-33
Safuta Andrzej Z notatnika badacza. Zastępcze znaki polecenia Dyrekcji Wojewódzkich PPTT34-37
Rejnowski Bronisław Kto zna te nalepki?37
Gruszczyński Piotr Służbowe przesyłki polecone Biura do Spraw Przejazdów Bezbiletowych39
Bartkowiak Henryk Ze świata. Znaki polecenia KRL-D40-41
Rejnowski Bronisław 30 lat współczesnych polskich nalepek "R"42-44
Jakowiec Henryk Są także zastępcze stemple polecenia44
Apel - konkurs45
Błąd w datowniku45
Nagroda im. Stanisława Kamlera46
Czytelnicy piszą...47-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.