Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1991, numer 2(6)

Od redakcji121
Bartkowiak Henryk Z notatnika badacza. Znaki polecenia stosowano w agencjach i pośrednictwach pocztowych na statkach i żaglowcach polskich /1946 - 1990/122-128
Safuta Andrzej Wybrane znaki polecenia Królestwa Galicji i Lodomerii128-133
Jeziorowski Karol Ze świata. Leksykon erek świata - Australia134-136
Rejnowski Bronisław Samoprzylepne137-138
Komorowski Jerzy I znowu błędy!138
Bartkowiak Henryk Osobliwości znaków polecenia. "Wędrujący" numerator139-140
Konwerski Józef Wrocław - historyczna stolica śląska... czyli zdekonspirujmy nazwy dzielnic na nalepkach polecenia z UPT dużych miast140-141
Skłodowski Janusz Agencja pocztowa 62-215 Skorzęcin142
Jakowiec Henryk "Dziwna" jedynka na nalepkach bez kodu poaztowego142
Czytelnicy piszą143-144

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.