Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1991, numer 7(11)

Od redakcji241-242
Rejnowski Bronisław Z notatnika badacza. "Ordynacya Generalnego Postamtu Koronnego Warszawskiego" z 1733 roku o rekomendowaniu listów243-245
Wnęk Lech Szczecińskie zastępcze245-250
Tokar Jerzy Recenzje. Refleksje katalogowe251-260
Rejnowski Bronisław Erki sopockie260-261
Nagroda im. Stanisława Kamlera za rok 1990261
Konwerski Józef Dalsze błędy262
Banaszkiewicz Mieczysław Erka drukowana na nalepce adresowej263
Szczęsnowicz Radosław Chochlik drukarski nie śpi264

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.