Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1991, numer 9(13)

Od redakcji289-290
Rejnowski Bronisław Impresje wystawowe291-293
Rejnowski Bronisław Z notatnika badacza. Instrukcja dla oficjalistów pocztowych z 1777 roku o wystawianiu rewersów za przyjęte listy294-297
Rejnowski Bronisław Zastępcze nalepki polecpnia lubelskich pośrednictw pocztowych z lat 1967-1971298-300
Filipczak Mieczysław Próba przedstawienia odmian błędów na nalepkach poieceniowych301-303
Bartkowiak Henryk 1500 - UNDOF - AUSBATT304-307
Recenzje. Co piszą inni o znakach polecenia308-309
Czytelnicy piszą ... 310310-311
Literatura, literatura...312

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.