Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1992, numer 1(14)

Zmiany organizacyjne w Łączności313-315
Rejnowski Bronisław Z notatnika badacza. Pierwsze na święcie nalepki do listów rekomendowanych316-319
Rejnowski Bronisław Symbole literowe: wbk, WRK i wma na niemieckich nalepkach polecenia z okresu okupacji 1939-1945319-322
Materiały źródłowe. Nalepki "R" do przesyłek poleconych322-324
Nowe nalepki polecenia "specjalnych" placówek pocztowych325-328
Szczęsnowicz Radosław Erki samoprzylepne329-331
Banaszkiewicz Mieczysław "Duże litery" - cd.332-333
Szczęsnowicz Radosław Nalepka z błędem w Ministerstwie Łączności333
Domaradzki Ryszard "Kunice Lenickie"334
Jakowiec Henryk Przyczynek do schematu organizacyjnego PPTT334
Stan sieci placówek PT. na koniec 1990 roku335-336

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.