Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1992, numer 3(16)

Od redakcji361
Łączyński Remigiusz Stemple polecenia poczty austriackiej w byłej Galicji362-378
Łączyński Remigiusz Katalog stempli polecenia Galicji 1832-1918379-384

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.