Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1992, numer 4(17)

Trzy nalepki okolicznościowe w ciągu miesiąca365
Szczęsnowicz Radosław Z notatnika badacza. Okolicznościowe stemple polecenia okresu międzywojennego /1918-1939/386-389
Materiały źródłowe /dotyczące stemplowania nalepek "R"389-390
Rejnowski Bronisław Ze świata. Nalepki typu "zebra" poczty RFN z okresu 30 VII 1956 - 31 V 1964391-396
Bartkowiak Henryk Nalepki polecenia z UNFICYP396-397
Rejnowski Bronisław Jeszcze jeden list z pierwszą nalepką na aukcji398-399
Rejnowski Bronisław Nalepki łomżyńskie ze skrótem "UPT"399-400
Tajemniczy polonik401
Jeszcze jeden stempel "R" na statku401-402
Interesująca nalepka z upt. Warszawa 129402-403
Szczęsnowicz Radosław Nowości znaków polecenia. Znowu zaskoczenie z Katowic403-404
Gdzie jest ten oddział?405
Szczęsnowicz Radosław Postkasownlk na nalepce poleceniowej406-407
Nagroda im. Stanisława Kamlera za rok 1991407
Zaproszenie do Warszawy408

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.