Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1993, numer 1(20)

100-lecie polskiego ruchu filatelistycznego (1893-1993)457
Bartkowiak Henryk Z notatnika badacza. Okolicznościowe stemple polecenia z lat 1945-1992458-460
Safuta Andrzej Prowizorium z 1954 roku461-462
Bartkowiak Henryk Stempel polecenia z ambulansu nr 216462-463
Kinstler Tadeusz Przesyłki polecone na ziemiach polskich b. zaboru pruskiego464-466
Bartkowiak Henryk Niemieckie nalepki polecenia dworców i portów lotniczych467-469
Kowalewski Grzegorz Nalepki polecenia z wyróżnikami470-471
Bartkowiak Henryk Tajemnicze "dodatki"471-472
Gruszczyński Piotr Przyczynek du sposobu druku nalepek samoprzylepnych472-473
Sękowski Aleksander Polish Hospital473
Urzędy Przewozu Poczty474
Nalepki ze skrótem UPT474
Inne "specjalne"475
Inne ciekawe nalepki476
Banaszkiewicz Mieczysław Garść uwag na tle nowości wydawniczej z Trójmiasta (zamiast recenzji)477-479
Komunikat o nalepkach okolicznościowych w 1993 roku479-480

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.