Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1993, numer 3(22)

Brąz dla biuletynu505
III Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu "Znaki Polecenia"506-508
Okolicznościowe erki ŚWF Polska '93508-510
Bartkowiak Henryk Refleksje z Wystawy511
Rejnowski Bronisław Oznaczanie przesyłek rekomendowanych w Królestwie Polskim w latach 1866-1870512-517
Erki samoprzylepne 1990-1993518-523
Rejnowski Bronisław Nie zrealizowany pomysł na nalepkę"R" dla polskiej stacji antarktycznej524-525
Okolicznościowa nalepka w Szczecinie525-526
Ze świata. Nowości z Izraela526
Izraelski polonik527
Komunikaty528

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.