Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1993, numer 5(24)

Bartkowiak Henryk Motywy chrześcijańskie na polskich znakach polecenia553-555
Rejnowski Bronisław IV Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu "Znaki Polecenia"555-557
Rejnowski Bronisław Znaki polecenia na Wystawie "Polska - Izrael" w Katowicach557-558
Banaszkiewicz Mieczysław, Rejnowski Bronisław IV Międzynarodowe Spotkanie w Linzu558-559
Szczęsnowicz Radosław Znaki polecenia na Igrzyskach Olimpijskich w 1936 r.560-565
Bartkowiak Henryk Tajemnice moskiewskich Igrzysk566-567
Szczęsnowicz Radosław Telekomunikacja Polska S.A.568-572
Nalepka okolicznościowa w Knurowie572
Nalepka Muzeum PiT we Wrocławiu572
Nalepki ze skrótem "UPT"573-574
Nowe urzędy pocztowe 574-575
Nagrody za prace monograficzne576

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.