Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1993, numer 6(25)

Wirtl Walter Nalepki polecenia urzędów C. I K. poczty polowej578-580
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia ambulansów pocztowych (1960 - 1990)581-588
Rejnowski Bronisław Listy polecone z automatu APZ588-591
Sękowski Aleksander Znaki opłaty dla przesyłek poleconych591-593
Rejnowski Bronisław Ze świata. Izraelskie nowości594-595
Safuta Andrzej Poczta ONZ w Wiedniu595-596
Różne "specjalne"597
Dwie ciekawostki z Poznania598
Nalepki ze skrótem "UP"598-599
Recenzje. Kieleckie nalepki polecenia 1960 - 1992599
Prenumerata Biuletynu600
Zaległe składki600

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.