Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1994, numer 1(26)

Spotykamy się w Tczewie!601
Bartkowiak Henryk Okolicznościowe zastępcze nalepki polecenia602-603
Kratochvil Jiri, Tvardy Ivan Typologia nalepek Czechosłowacji604-614
Wnęk Lech Nalepki polecenia bez kodu pocztowego z obniżoną literą "R"615-18
Po dwudziestu pięciu latach618
Jednostki organizacyjne PPUP "Poczta Polska"619
Jednostki organizacyjne Telekomunikacji Polskiej SA620
Wciąż przypywa nalepek ze skrótem "UPT"621
Kolejne nalepki ze skrótem "UP"621-622
Stempel "R" na nalepce polecenia622
"Klaser" z erkami dla bankowców622-623
Nagroda im. Stanisława Kamlera624
Biblioteka Klubowa624

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.