Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1994, numer 2(27)

15. rocznica śmierci Stanisława Kamlera625
Rejnowski Bronisław O Stanisławie Kamlerze - jakim Go znałem625-626
Laureaci nagrody im. Syanisława Kamlera627
Kamler Stanisław O prawidłowych formach zbierania "erek"627-629
Rejnowski Bronisław Listy polecone w Królestwie Polskim przed wprowadzeniem nalepek wyróżniających629-631
Jakubik Jerzy Znaki polecenia w Polsce w pierwszych latach po wyzwoleniu w 1918 r. (cz. I)631-641
Szczęsnowicz Radosław Urzędy pocztowe Warszawa Sejm i PKiN przemianowanie na Warszawa 133 i 134642-645
Ostrówka Adam Nowości ze świata645-647
Nowe nalepki w DOP-ach648

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.