Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1994, numer 3(28)

Rejnowski Bronisław Przeszłość i teraźniejszość przesyłek poleconych649-652
Jakubik Jerzy Znaki polecenia ziem polskich653-660
Bartkowiak Henryk Rodzaje zbiorów znaków polecenia661-663
Szczęsnowicz Radosław Trendy w znakach polecenia na świecie664-669
Banaszkiewicz Mieczysław Kolekcjonerstwo znaków polecenia w Polsce669-672

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.