Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1995, numer 3(32)

Rejnowski Bronisław V Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów Znaków Polecenia737-739
Rejnowski Bronisław Pokaz zbiorów Klubu "Znaki Polecenia"740-741
Rejnowski Bronisław VI Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu "Znaki Polecenia"742
Rejnowski Bronisław Sprawozdanie z działalności Klubu "Znaki Poleceania"742-745
Rejnowski Bronisław Regulamin Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Znaki Polecenia"745-747
Sękowski Aleksander Nalepki polecenia "Kolonii niemieckich"748-755
Rejnowski Bronisław Uzupełnienie do wykazu okolicznościowych stempli polecenia z okresu międzywojennego (1918-1939)755-756
Jakubik Jerzy Pierwszy powojenny okolicznościowy stempel polecenia 757-758
Tajemniczy stempel polecenia758-759
Komunikaty klubowe759
Uchwały Zarządu Klubu760

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.