Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1996, numer 1(33)

Zając Jacek Nieznany okolicznościowy stempelek "R" z 1937 r.761
Szczęsnowicz Radosław Jak są drukowane nalepki polecenia? Cz. II - Nalepki okolicznościowe762-774
Zając Jacek Niemieckie nalepki polecenia "z zagranicy"775-777
Nieznany stempel pośrednictwa pocztowego778
Jakubik Jerzy Placówki pocztowe na dworcach kolejowych778-781.
Jakubik Jerzy Placówki pocztowe na dworcach PKS781-782
Szczęsnowicz Radosław CHIP PP ma własną nalepkę polecenia783-784
Uchwały Zarządu Klubu784

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.