Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1996, numer 2(34)

Najdłuższy polski stempel polecenia?785
Szczęsnowicz Radosław Przesyłki polskie w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1885-1893 w świetle przepisów pocztowych786-799
Rejnowski Bronisław Nalepki zastępcze stosowane przez UPT Kraków 45 w okresie 11.1967 - 08.1969800-802
Jakubik Jerzy Jeszcze raz Warszawa Sejm i PKiN803-805
Jakubik Jerzy Nieznany stempel pośrednictwa pocztowego806
Uchwały Zarządu Klubu807
Zmiany i uzupełnienia listy członków Klubu807-808

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.