Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1997, numer 2(37)

Jakubik Jerzy Znaki polecenia Rzeszowa z lat 1944-46857-861
Jakubik Jerzy Powojenne stemple polecenia jednostek organizacyjnych resortu łączności 862-869
Szczęsnowicz Radosław Dwa nakłady etykietek adresowych "Świat Książki"870
Szczęsnowicz Radosław Okolicznościowe nalepki polecenia w 1996 r.871-880

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.