Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 1997, numer 3(38)

Pośrednictwo hotelowe w Kołomyi881
Jakubik Jerzy Zmiany nazw placówek pocztowych na Śląsku po wyzwoleniu882-897
Rejnowski Bronisław Trzy stemple polecenia y Ciechanowa z I poł. 1946 roku897-899
Jakubik Jerzy Koperty listów zleceniowych (uzupełnienie)900-908

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.