Biuletyn Znaki Polecenia,  rok 2003, numer 1(39)

Od redakcji909
Jakubik Jerzy Poznańskie ciekawostki910-919
Jakubik Jerzy Uzupełnienie do "Katalogu nalepek polecenia Poczty Polskiej 1960-1975"920-923
Jakubik Jerzy Nalepki polecenia Poczty Polskiej 1960-1975924-932

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.