Na liście poleconym nadanym z Gdańska z datownikiem dziennym "GDAŃSK 6 / *CF*" z datą nadania 06.11.2020 pojawiły się nalepki polecenia nowego wzoru o wymiarze 70 x 43 mm z oznaczeniem literką "R", numerem zapisanym cyfrowo oraz kodem kreskowym, z dwoma (nie trzema) zdejmowalnymi paskami samoprzylepnymi z kodami paskowymi.

 

Nowością jest występujący w dolnej części nalepki, w prostokątnej ramce o wymiarach 44 x 10 mm, napis "Poczta Polska / Opłata pobrana ___ zł __ gr". Po prawej stronie nalepki wydrukowano datę emisji, tu rok "2020". Na kopercie nie ma naklejonych znaczków opłaty, które ma zastąpić opłata gotówkowa (kartą płatniczą). Jak to najczęściej bywa z nowinkami, pracownik poczty przez brak nowych nawyków nie wpisał w odpowiednie miejsce nalepki wysokości pobranej opłaty pocztowej. Jest to koperta dużego formatu, a jej nadawcą jest firma.

Opłatę pobrano tradycyjnie, stałą umową firmy nadawcy z Pocztą Polską, co potwierdza stempelek „OPŁATA POBRANA / TAXE PERÇUE – POLOGNE / Umowa z Pocztą Polską S.A. / ID nr 438599G”.

    Ponieważ listy polecone są rejestrowane, numerowane i ewidencjonowane komputerowo, więc nie ma obawy, aby nieuczciwy pracownik poczty pobrał opłatę i jej nie zaewidencjonował w systemie informatycznym poczty. Tu uwaga! Funkcjonujące niedawno nalepki do pobierania opłat pocztowych za listy zwykłe, ekonomiczne z tekstem "Taxe perçue" zostały szybko wycofane. Nie dlatego, jak przypuszczali niektórzy, z powodu ich ewidentnej brzydoty, lecz z powodu nadużyć. Nieuczciwy pracownik poczty mógł pobraną opłatę schować do kieszeni, ponieważ przychód najczęściej nie był (!?) ewidencjonowany prawidłowo, a listy zwykłe nie podlegały zapisywaniu, ich opłaty często również nie były zliczane.  

    Jest to zapewne nowa nalepka wersji próbnej, eksperymentalnej. Nie wiemy w jakich jeszcze innych urzędach pocztowych stosuje się nowe nalepki.