30 września 2006 r. Urząd Pocztowy Gdańsk 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji 55-lecia Technikum Łączności w Gdańsku (rys. 59). W górnej części datownika przedstawiono zarys fragmentu północnej granicy Polski i herb Gdańska.

Technikum Telekomunikacyjne w Gdańsku utworzono w 1951 roku. W 1952 r. siedzibą szkoły został odbudowany historyczny gmach Poczty Polskiej w Gdańsku. W 1959 roku szkoła otrzymała nazwę Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, a zajęcia przeniesiono do nowego budynku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52. W 1973 roku przekształcono technikum w Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Gdańsku, a w 1974 roku nadano nazwę Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku [37].

Rys. 59. Datownik okolicznościowy 55-lecia Technikum Łączności w Gdańsku (zbiory autora)

Również z okazji 55-lecia Technikum Łączności w Gdańsku we wrześniu 2006 r. została wydana kartka pocztowa beznominałowa (rys. 60). W części ilustracyjnej przedstawiono fotografię obecnej siedziby szkoły.

Rys. 60. Kartka beznominałowa 55-lecia Technikum Łączności w Gdańsku (zbiory autora)

W 2008 roku została wydana kartka beznominałowa V Rajdu Rowerowego Szlakiem im. Maksymiliana Cygalskiego (rys. 61). W części ilustracyjnej fotografia Cygalskiego i napis: MAKSYMILIAN CYGALSKI / * 17.09.1900 r / w Zaworach pow. Śrem. / Powstaniec Wlkp. / Obrońca Poczty Polskiej / w Wolnym Mieście Gdańsku / + 05.10.1939 r. U dołu mapka z fragmentem okolic Śremu. Nakład 1000 sztuk.

Rys. 61. Kartka V Rajdu Rowerowego Szlakiem im. Maksymiliana Cygalskiego [38]

Z okazji 75-tej rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, w sierpniu 2014 roku została wydana kartka pocztowa beznominałowa, w części ilustracyjnej przedstawiająca fotografię Pomnika Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (rys. 62). Autorem projektu kartki jest Elżbieta Kaczyńska. Nakład wynosi 1000 sztuk [39].

Rys. 62. Kartka beznominałowa 75-tej rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (zbiory autora)

Również w sierpniu 2016 r. została wydana kartka pocztowa beznominałowa z okazji 35-lecia Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku (rys. 63). W części ilustracyjnej przedstawiono współczesną fotografię budynku dawnej Poczty Polskiej w Gdańsku, obecnie siedziby muzeum. Autorem projektu kartki jest Elżbieta Kaczyńska. Nakład wynosi 500 sztuk [39].

Rys. 63. Kartka beznominałowa 35-lecia Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku (zbiory autora)

1 września 2014 roku Urząd Pocztowy Gdańsk 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji 75-tej rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (rys. 64). Na datowniku przedstawiono rysunek Pomnika Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Autorem projektu jest Beata Góra [40].

Rys. 64. Datownik okolicznościowy 75-tej rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku [39]

Z okazji 65-lecia Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, 23 września 2016 roku datownik okolicznościowy stosował Urząd Pocztowy Gdańsk 1 (rys. 65). Przedstawiono na nim symbol lampy elektronowej ze stylizowaną liczbą 65. Autorem projektu jest Mirosław Rekowski [41].

Rys. 65. Datownik okolicznościowy 65-lecia Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku (zbiory autora)

We wrześniu 2017 roku została wyemitowana dwustronna kartka pocztowa z okazji 78. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (rys. 66). Główna strona podzielona jest na cztery części. Na pierwszej grafika z tekstem o rocznicy. Na pozostałych trzech historyczne fotografie związane z pocztą i jej obroną. W środku wspominana wcześniej fotografia zdewastowanej skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku. W części ilustracyjnej drugiej strony powtórzona grafika z tekstem o rocznicy i fotografia skrzynki pocztowej. Nakład kartki wynosi 300 sztuk [42].

 

Rys. 66. Dwustronna kartka beznominałowa 78. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku [42]

6 września 2017 roku Urząd Pocztowy Koszalin 1 z okazji 78. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku stosował datownik okolicznościowy (rys. 67). Na datowniku przedstawiono rysunek zdewastowanej skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku. Autorem projektu jest Mariusz Król [43].

Rys. 67. Datownik okolicznościowy 78. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku [42]

Z okazji 78. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku 6 września 2017 r. w Koszalinie na trasie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Pocztowego Koszalin 1 została zorganizowana "Poczta Specjalna Samochodowa". Przewiezione przesyłki ostemplowano przedstawionym wcześniej datownikiem okolicznościowym i opatrzono dodatkowym stempelkiem z informacją o przewiezieniu Pocztą Specjalną Samochodową [44].

1 września 2018 r. Urząd Pocztowy Gdańsk 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji 79. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (rys. 68). Na datowniku przedstawiono rysunek guzika ze śladem przestrzału, pochodzącego z munduru pocztowca biorącego udział w obronie i zamordowanego 5 października 1939 r. Ponieważ guzik był zaplątany w resztki munduru, przestrzelina została zauważono dopiero podczas prac konserwatorskich w 2017 r. [45]. Autorem projektu datownika jest Dariusz Janowski [46].

Rys. 68. Datownik okolicznościowy 79. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku [46]

Również z okazji 79. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku została wydana kartka pocztowa beznominałowa (rys. 69). W części ilustracyjnej umieszczono fotografię muru na dziedzińcu Poczty Polskiej, z zaznaczonymi symbolicznie w 2005 r. śladami palców w miejscach, gdzie aresztowani pocztowcy trzymali uniesione w górę ręce. Na kartce przedstawiono również fotografię wspomnianego wcześniej guzika ze śladem przestrzału, pochodzącego z munduru pocztowca. Autorem projektu jest Dariusz Janowski. Kartka wydrukowana w nakładzie 300 sztuk.

Rys. 69. Kartka beznominałowa z okazji 79. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (zbiory autora)

1 września 2019 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy z okazji 80-tej rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (rys. 70). Nominał wynosi 3,30 zł. Na znaczku przedstawiono trzech pocztowców z karabinami. W tle trąbka pocztowa i biało-czerwone pasy. Autorem projektu jest Maciej Jędrysik. Nakład wynosi 216.000 sztuk. Znaczek wydrukowano w arkuszu 4x3 z ozdobnymi marginesami m.in. z rysunkiem fragmentów budynku Poczty Polskiej, skrzynkami pocztowymi, znaczkami z nadrukiem Port Gdańsk i stemplami (rys. 71) [47].

Rys. 70. Znaczek pocztowy z okazji 80. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (zbiory autora)

Rys. 71. Arkusik z ozdobnymi marginesami z okazji 80. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku

Emisji znaczka towarzyszyła koperta pierwszego dnia obiegu z rysunkiem palącego się budynku Poczty Polskiej (rys. 72). Na datowniku okolicznościowym historyczny stempel Polskiego Urzędu Pocztowego №1 z datą 1 IX 39.

Rys. 72. Koperta FDC z okazji 80. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (zbiory autora)

80. rocznica obrony Poczty Polskiej była też okazją do emisji w sierpniu 2019 r. dwustronnej kartki okolicznościowej, na której przedstawiono pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 roku, na fotografii ze zbiorów Muzeum Poczty Polskiej (rys. 73). Autorem projektu jest Elżbieta Kaczyńska. Nakład wynosi 300 sztuk [48].

Rys. 73. Kartka okolicznościowa z okazji 80. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (zbiory autora)

Budynek Poczty Polskiej wśród pięciu polskich instytucji w Wolnym Mieście Gdańsku jest przedstawiony również na kartce pocztowej wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska z okazji przypadającej 1 września 2019 r. 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej (rys. 74). Przedstawione fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk.

Rys. 74. Kartka okolicznościowa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej (zbiory autora)

W październiku 2019 roku została wyemitowana kartka pocztowa beznominałowa "W hołdzie bohaterom", poświęcona przypomnianej już wcześniej postaci Maksymiliana Cygalskiego (rys. 75). W części ilustracyjnej kartki umieszczono rysunek popiersia Cygalskiego oraz gmach Poczty Polskiej w Gdańsku. Autorem projektu jest Eluta Kidacka. Kartka wydana w nakładzie 400 sztuk.

Rys. 75. Kartka beznominałowa poświęcona Maksymilianowi Cygalskiemu (zbiory autora)

Emisji kartki towarzyszył datownik okolicznościowy stosowany 6 października 2019 r. w Urzędzie Pocztowym Książ Wielkopolski (rys. 76). Na datowniku przedstawiono portret Maksymiliana Cygalskiego.

Rys. 76. Datownik okolicznościowy z 2019 r. poświęcony Maksymilianowi Cygalskiemu (zbiory autora)

Literatura

[34] Łaz A., Lewkowicz Z., Prokop L., Ilustrowany katalog polskich pocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych o tematyce Jan Paweł II, część VI, rok 2004, s. 3.
[35] Gedanopedia, Cygalski Maksymilian, https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=CYGALSKI_MAKSYMILIAN, data dostępu 31.10.2019
[36] Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski. Pieczątka okolicznościowa Maksymilian Cygalski. Zawory 2006 r., http://www.wir-ksiazwlkp.pl/index.php?k=02dok&item=247&s=t&t=Powstanie%20Wielkopolskie, data dostępu 31.10.2019
[37] Świsulski D., Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce, SEP COSiW, Warszawa 2018, s. 211.
[38] Śremski Klub Rowerowy "Żwawe Dziadki", 2008-05-08 - Dzień Zwycięstwa, http://www.zwawedziadki.pl/?page=news2&id=146, data dostępu 23.12.2019
[39] KZP, Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n35-n3514, data dostępu 31.10.2019
[40] KZP, Zapowiedzi datowników okolicznościowych, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n34-n3485, data dostępu 31.10.2019
[41] KZP Biuletyn Filatelistyczny, nr 36 (620), 2 września 2016 r., s. 3
[42] KZP, Kartki okolicznościowe - Szczecin, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n50-n5002, data dostępu 31.10.2019
[43] KZP, Zapowiedzi datowników okolicznościowych, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n50-n5003, data dostępu 31.10.2019
[44] KZP, Poczta Samochodowa z okazji 78. rocznicy Obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n49-n4995, data dostępu 31.10.2019
[45] Portal Miasta Gdańska. Guzik, okulary, łuski. Pamiątki po obrońcach Poczty Polskiej na nowej wystawie stałej w muzeum, https://www.gdansk.pl/wiadomosci/pamiatki-po-obroncach-poczty-polskiej-na-nowej-wystawie-stalej-mozna-je-ogladac-od-11-stycznia-2018-r,a,98345, data dostępu 31.10.2019
[46] Poczta Polska. Datowniki okolicznościowe 2018, http://www.poczta-polska.pl/datowniki-okolicznosciowe-2018/, data dostępu 31.10.2019
[47] KZP, 80. rocznica obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n63-n6373, data dostępu 31.10.2019
[48] KZP, Kartki okolicznościowe - Gdańsk, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n63-n6355, data dostępu 31.10.2019