Kliknij na link interesującego Ciebie waloru.
Aby powrócić do wykazu kliknij na -Powrót do menu- znajdujący się na końcu opisu wybranego waloru.

Całości z okresu II RP, z 11 listopada 1918 r.
Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Istebnej do Zlatych Hor
Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Pilzna do Przywozia
Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Bolechowa do Ostrawy
Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Podegrodzia do Kralovske Vinohrady
Paczkowy adres przesyłowy z 11 listopada 1918 r. z Lublina do Szydłowca
List miejscowy z 11 listopada 1918 r., Kraków

Całości z okresu II RP
Firmowa opaska gazetowa z 23 listopada 1918 r. z Warszawy
Opaska gazetowa z 28 listopada 1918 r. z Warszawy
List z 10 grudnia 1918 r. z Wysokie Mazowieckie do Warszawy
Przekaz pocztowy z 16 grudnia 1918 r. z Baranowa do Mielca
List wartościowy z 18 grudnia 1918 r. z Makowa do Warszawy
List wartościowy z 24 grudnia 1918 r. z Zamościa do Warszawy
List polecony z 28 grudnia 1918 r. z Aleksandrowa Kujawskiego do Warszawy
List wartościowy z 30 grudnia 1918 r. ze Szczekocin do Warszawy
List polecony z 31 grudnia 1918 r. z Łęczycy do Warszawy
List polecony z 3 stycznia 1919 r. z Lublina do Odessy
List wartościowy z 3 stycznia 1919 r. ze Stawiszyna do Warszawy
List wartościowy z 4 stycznia 1919 r. ze Szczekocin do Warszawy
Kartka poczty polowej z pociągu pancernego WP nr 2 "Śmiały"
Kartka pocztowa z 18 stycznia 1919 r. z Olkusza do Wiednia  
Kartka pocztowa z 11 lutego 1919 r. z Praszki do Raszkowa
List z 8 lutego 191r r. z Suwałk do Rosji
Paczkowy adres przesyłowy z 26 lutego 1919 r. z Radzynia Podlaskiego do Parczewa
List wartościowy 25 lutego 1919 r. z Radziejowa do Warszawy
Przekaz pocztowy z 6 marca 1919 r. z Czchowa do Lwowa
Paczkowy adres przesyłowy z 29 marca 1919 r. z Aleksandrowa Kujawskiego do Włodzimierza Wołyńskiego
Kartka miejscowa z 31 marca 1919 r., Gorlice
Fragment pocztowej ksiąki nadwczej UP Kolna, 1919 r.
Paczkowy adres przesyłowy z 3 kwietnia 1919 r. z Krakowa do Radymna
List polecony z 30 kwietnia 1919 r. Ryk do Garwolina
Przekaz pocztowy z 13 czerwca 1919 r. z Radymna do Krakowa
Przekaz pocztowy z 24 maja 1919 r. z Krośniewic-Dobre do Paryża
Przekaz pocztowy z 17 listopada 1919 r. ze Skałatu do Potutor
List polecony z 10 listopada 1919 r. z Odessy do Warszawy
List polecony z 13 grudnia 1919 r. z Odessy do Warszawy
Listy z Kojdanowa
Kartka pocztowa z 13 marca 1920 r. z Ostrowa do Włoch nadana przez członka Komisji Granicznej
Kartka poczty polowej z 12 lutego 1920 r. z ambulansu Breslau-Posen
List polecony z 22 marca 1920 r. z Ihumenia do USA
List z 26 czerwca 1920 r. z Giedrojci
Paczkowy adres przesyłkowy wartościowy dla paczki z Ameryki via polski UP Gdańsk Nowy Port
Telegram nadany 19 lipca 1922 r. w Katowicach przez Inspektorat Pocztowy


Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Istebnej do Zlatych Hor


Istebna. Przekaz pieniężny na 10 Koron wysłany ze składnicy pocztowej w Koniakowie 11 listopada 1918 r. przez Istebną do Zlatych Hor (Zuckmantel, Dolny Śląsk). Dwujęzyczny stempel składnicy pocztowej i polski datownik Istebnej. Błędnie zaadresowano przekaz na Górny Śląsk. Opłata znaczkami austriackimi. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy.
Money order for amount of 10 Kr sent from the post warehouse in Koniaków on November 11, 1918 thru Istebna to Zlatych Hor (Zuckmantel, Lower Silesia). Bilingual dated postmark was used in Koniaków and the Polish one in Istebna. The form to Upper Silesia was incorrectly addressed. Payment with Austrian postage stamps. From the collection of M. Schulze, Germany.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Pilzna do Przywozia


Pilzno. Przekaz na 7 Koron na austriackim druku za pobraniem, wysłany 11 listopada 1918 r. z Pilzna (pow. Dębica) do redakcji „Nowego Dziennika” w Przywozie/Morawska Ostrawa. Opłata znaczkami austriackimi, ważnymi do 20 stycznia 1919 r. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy.
Money order for amount of 7 Kr on cash on delivery, sent on November 11, 1918 from Pilzno (district of Debica) to the editorial office of the “Nowy Dziennik"; in Przywoz/Moravská Ostrava. Fee paid in Austrian postage stamps, in use till January 20, 1919. From the collection of M. Schulze, Germany.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Bolechowa do Ostrawy


Bolechów. Przekaz na austriackim druku za pobraniem wysłany 11 listopada 1918 r. z Bolechowa (woj. stanisławowskie) do Bratysławy. Polski datownik miejsca nadania. Opłata znaczkami austriackimi, ważnymi do 20 stycznia 1919 r. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy.
The Austrian form of money order sent on November 11, 1918 from Bolechow to Bratislava. The Polish postmark of the postage place. Fee paid in Austrian postage stamps, in use till January 20, 1919. From the collection of M. Schulze, Germany.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 11 listopada 1918 r. z Podegrodzia do Kralovske Vinohrady


Podegrodzie. Trójjęzyczny formularz na przekaz pieniężny 30 koron, wysłany 11 listopada 1918 r. z Podegrodzia (pow. nowosądecki) do Kralowske Vinohrady (obecnie dzielnica Prahy). Ciekawy, polskojęzyczny datownik rusztowy. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy.
Three-language money order form for amount of 30 Kr, sent on November 11, 1918 from Podegrodzie (Novosadecki district) to Kralovske Vinohrady (now a district of Praha). Interesting, in Polish, dated postmark of grate pattern. From the collection of M. Schulze, Germany.
-Powrót do menu-


Paczkowy adres przesyłowy z 11 listopada 1918 r. z Lublina do Szydłowca


Lublin. Dwujęzyczny adres przesyłkowy dla paczki 5 kg, wysłany 11 listopada 1918 r. z Lublina do Szydłowca. Spolonizowany (od 9.11.18) datownik Lublina. W Szydłowcu odbiór paczki potwierdzony niespolonizowanym austriackim datownikiem K.u.K ETAPPENPOSTAMT z 20.12.18. Do opłacenia przesyłki użyto austriackich znaczków, na tym terenie stosowanych do końca lutego 1919 r.
Bilingual delivery address for parcel on weigth of 5 kg sent on November 11, 1918 from Lublin to Szydłowiec. Polonized (since Nov. 9, 1918) postmark of Lublin was used. In Szydłowiec receipt of the parcel was confirmed on 20.12.18 by the Austrian dated postmark "K. u. K ETAPPENPOSTAMT". Austrian postage stamps (in use here till the end of February 1919) were used to pay the fee.
Paczkowy adres przesyłowy z 11 listopada 1918 r. z Lublina do Szydłowca
-Powrót do menu-


List miejscowy z 11 listopada 1918 r., Kraków


Kraków. Miejscowy list polecony z już spolonizowanym datownikiem Krakowa z 11 listopada 1918 r., opłacony zgodnie z taryfą austriacką znaczkami za 45 hal. Nadal stosowana austriacka „R”. Local registered letter sent on November 11, 1918. The postage fee was cancelled by the polonized postmark "Kraków". The postage fee of 45 hal was paid for with the Austrian postage stamps according to still valid Austrian postal tariff. R-label of Austrian type was used.
-Powrót do menu-


Firmowa opaska gazetowa z 23 listopada 1918 r. z Warszawy

Warszawa. Najwcześniejsza znana "firmowa" opaska gazetowa z Warszawy, wysłana 23.11.18 do Dürrröhrsdorf/Saksonia i opłacona znaczkami Fi 2 i Fi 3. Opłata 15 fen jak za druki w obrocie zagranicznym do 150 gramów (taryfa obowiązywała do 24.02.1919 r.). Z kolekcji MZ.
The earliest known newspaper wrapper from the consignment sent on 23.11.18 to Dürrröhrsdorf/Saxony and paid for with Fi 2 and Fi 3 stamps. The fee of 15 fen as for printed matter in foreign trade up to 150 grams (the tariff was valid until 24.02.1919). From the MZ collection.
-Powrót do menu-


Opaska gazetowa z 28 listopada 1918 r. z Warszawy

Warszawa. Najwcześniejsza znana "prywatna" opaska gazetowa z Warszawy, wysłana 28.11.18 i opłacona znaczkiem Fi 2 za 5 fen. Użyty znaczek cechuje występująca na poz. 22 usterka druku „kropka" pomiędzy "O i L w POLSKA". Bardzo rzadki przykład wykorzystania pojedynczego znaczka o wartości 5 fen zgodnie z nadal obowiązującą niemiecką taryfą pocztową dla gazet wysyłanych przez osoby prywatne. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
Of all the postal history classes, the most difficult to find are newspaper wrappers. The reason is obvious, when one receives a newspaper, the wrapper is usually discarded. The newspaper rate from November 11th, 1918, to December 9th, 1918, was 5 fenig. Here is the only recorded 5 fenig wrapper from this rate period. The paper was sent locally in Warsaw. In addition the 5 fenig stamp is from position 22 which has the printing flaw “Dot between the “OL” of POLSKA”. From the collection of J. Mazepa, USA.
-Powrót do menu-


List z 10 grudnia 1918 r. z Wysokie Mazowieckie do Warszawy

Wysokie Mazowieckie. W zaborze rosyjskim nazywał się Mazowieck. List wysłany z Mazowiecka do Warszawy 10.XII.1918 r. opłacony dwoma znaczkami niemieckimi o wartości 15 fen każdy wydania obiegowego dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (GGW). Opłatę unieważniono polskojęzycznym stemplem „Mazowieck” barwy czarnej. Datę nadania listu wpisano odręcznie czarnym atramentem. Na odwrocie datownik odbiorczy WARSCHAU/11.12.18. Przesyłki z Wysokiej Mazowieckiej znane są jedynie w kilku egzemplarzach.
In the Russian partition of Poland it was called Mazowieck. Letter sent from Mazowieck to Warsaw on 10.12.1918 paid for with 2 German postage stamps value of 15 fen. each of regular issue for the General Government of Warsaw (GGW). The fee was cancelled by the Polish postmark “Mazowieck” of black colour. The date of posting was written manually in black ink. Delivery to Warsaw is confirmed by postmark WARSCHAU/11.12.18 on the reverse side. Consignments from Wysokie Mazowieckie are known only in few copies.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 16 grudnia 1918 r. z Baranowa do Mielca

Baranów. Przekaz pocztowy na kwotę 617,70 Kr nadany 16.12.1918 r. w Baranowie do adresata w Mielcu. Opłata w kwocie 2,30 Kr została opłacona znaczkiem o nominale 2Kr z nadrukiem lokalnym Baranowa oraz austriackim znaczkiem poczty polowej o nominale 30 hal. Na odwrocie datownik odbiorczy MIELEC-18.XII.1918. Przesyłki z Baranowa znane są z zaledwie kilku zachowanych egzemplarzy. 
Postal order for the amount of 617.70 Kr sent on 16.12.1918 in Baranów to the addreseee in Mielec.The postal fee in amount of 2.30 Kr was paid by 2 postage stamps. One of them of 2 Kr value of Austrian issue was overprinted by local post office and the second one value of 30 hal it is simple Austrian fieldpost postage stamp. Delivery to destination’s place is confirmed by postmark MIELEC – 18.XII.1918 on the reverse side. Consignments from Baranów are known only in few copies.
-Powrót do menu-


List wartościowy z 18 grudnia 1918 r. z Makowa do Warszawy


Maków. List wartościowy na 12 Mk wysłany 18 grudnia 1918 r. z Makowa do Warszawy i opłacony niemieckimi znaczkami z lokalnym nadrukiem „POCZTA POLSKA” w wys. 1Mk zgodnie z polską taryfą. Znaczki unieważnione niemieckim datownikiem MAKOW*** 18.12.18.9-10V. Na awersie ręczna adnotacja Nr 4/Maków. Na rewersie niemiecki datownik odbiorczy Warschau *1u 20.12.18.12-1V. Znany dotychczas w jednym egzemplarzu.
A letter with an insured value of 12 Mk sent on 18 December 1918 from Makov to Warsaw. The 1 Mk postal fee according to the Polish postal rates was paid for with German stamps with a Makow local "POCZTA POLSKA" overprint. The stamps were cancelled with a German MAKOW*** datestamp 18.12.18.9-10V. On the front a handwritten annotation No. 4/Maków. On the back a German arrival datestamp Warschau *1u 20.12.18.12-1V. Only one copy has been recorded until now.
-Powrót do menu-


List wartościowy z 24 grudnia 1918 r. z Zamościa do Warszawy


Zamość. List wartościowy na 9 Mk w kopercie poczty Austro-Węgier z nakładu 1916 r., wysłany 24 grudnia z Zamościa do Warszawy. Opłata 1,75 Kr (równoważnik walutowy 1 Mk) znaczkami austriackimi i jednym Fi.17 za 10 hal z regionalnym przedrukiem POCZTA POLSKA, zgodna z polską taryfą. Datownik austriacki: K.u.K ETAPPENPOSTAMT ZAMOŚĆ 24.XII.18 oraz odbiorczy WARSCHAU *1u 26.12.18. 5-6N. Znaczek Fi 17 znany jest z kilku przesyłek i zalicza się go do najrzadszych znaczków z użytkowego obiegu pocztowego. Własność Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
An Austro-Hungarian postal envelope for insured mail from the 1916 edition, used for a letter with an insured value of 9 Mk., sent on 24 December 1918 from Zamość to Warsaw. The 1.75 Kr. postal fee according to the Polish postal rates (which was 1 Mk. according to the exchange rate) was paid for with four Austrian stamps and one 10 Hal. stamp with a POCZTA POLSKA regional overprint (Fischer nr. 17) . The stamps were cancelled with an Austrian: K.u.K ETAPPENPOSTAMT ZAMOŚĆ date stamp 24.XII.18. On the back a WARSCHAU *1u 26.12.18.5-6N arrival datestamp. The Fischer nr. 17 stamp is known from only a few items and is one of the rarest stamps used on mail from the postal circulation. From the collection of the Museum for Post and Telecommunications in Wroclaw.
-Powrót do menu-


List polecony z 28 grudnia 1918 r. z Aleksandrowa Kujawskiego do Warszawy

Aleksandrów Kujawski. Polecony list firmowy wysłany do Warszawy 28.12.1918 r. i opłacony znaczkami niemieckimi z lokalnym nadrukiem („Poczta/Polska”) barwy czerwonej i fioletowej. Jedna z kilku znanych przesyłek z użyciem przedruku lokalnego.
Registered business letter sent from Aleksandrów Kujawski to Warsaw on 28.12.1918 and paid for with German postage stamps locally overprinted with “Poczta/Polska” of black and red colours. It is one of few known consignments from Aleksandrów with the use of locally overprinted postage stamps.
-Powrót do menu-


List wartościowy z 30 grudnia 1918 r. ze Szczekocin do Warszawy


Szczekociny. List wartościowy na kwotę 100 Koron o wadze 11 g (gr w oryginalnej notacji), wysłany 30.XII.18 ze Szczekocin do Warszawy. Opłata w wysokości 1,75 Korony uiszczona znaczkami I wydania lubelskiego wg krótko obowiązującej, podwyższonej taryfy w walucie koronowej. Do nadania wykorzystano poaustriacki formularz koperty z 1917 r. na przesyłki wartościowe. Na rewersie obok znaczka wydania lubelskiego zachowały się resztki miejscowego poaustriackiego stempla lakowego oraz stempel odbiorczy WARSCHAU z wyróżnikiem „*1a” z datą -2.1.19. Listy wartościowe opłacone znaczkami I wydania lubelskiego znane są z mniej niż 5 przesyłek. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
Value letter for an amount of 100 kronen sent on December 30th, 1918 from Szczekociny to Warsaw. Letter is correctly franked 1 krone 75 hallers according to the Polish postal rate in Krone. All value letters had to have the weight indicated, here 11 grams. Value letters had to be sealed with wax on the back flap. This is one of the most outstanding letters of the First Lublin Issue. Less than five value letters with stamps of this issue are known. From the collection of J. Mazepa, USA.
-Powrót do menu-


List polecony z 31 grudnia 1918 r. z Łęczycy do Warszawy

Łęczyca. Polecony list firmowy wysłany 31.12.1918 r. z Łęczycy do Warszawy, opłacony dwoma znaczkami niemieckimi z lokalnym nadrukiem „Poczta Polska” oraz znaczkiem za 10 fen regionalnego wyd. PP/GGW w II formie.
Registered business letter sent from Łęczyca to Warsaw on 31.12.1918 and paid for with 2 German postage stamps locally overprinted with “Poczta/Polska” and with 1 postage stamp value of 10 fen of regional issue PP/GGW of II type.
-Powrót do menu-


List polecony z 3 stycznia 1919 r. z Lublina do Odessy

Lublin. Austriacka kartka pocztowa opłacona doklejonymi znaczkami za 17 hal, razem 25 hal, zgodnie z krótko obowiązującą podwyższoną w koronach taryfą polską i wysłana 3 stycznia 1919 r. z Lublina do Odessy z warszawskim znakiem cenzury.  Nadawca opłacił kartkę dostępnymi na poczcie znaczkami, w tym bardzo rzadko spotykanym znaczkiem przedrukowym o wartości 10 hal (Fi.17) z pierwszego wydania lubelskiego.
Austrian postcard paid for with 25 hal and posted on January 3, 1919, from Lublin to Odessa with Warsaw censorship mark. The sender paid for the card with postage stamps available at the post office, including common Austrian stamps and very rare overprinted stamp value of 10 hal (Fi 17) from the 1st regional Lublin isssue.
-Powrót do menu-


List wartościowy z 3 stycznia 1919 r. ze Stawiszyna do Warszawy

Stawiszyn. List wartościowy na 60 marek, opłacony dwoma znaczkami po 50 fen wyd. pomnikowego, wysłany ze Stawiszyna przez Kalisz (3.1.19) do Warszawy. List posiada po-rosyjską nalepkę polecenia wykorzystaną przez agencję w Stawiszynie do oznaczenia listu wartościowego nr 3. Zestawienie dwóch znaczków po 50 fen skasowanych stemplem prowizorycznym ma charakter unikalny i jest znane zaledwie z dwóch innych przesyłek. List posiada polski datownik Kalisza i niemiecki datownik odbiorczy Warszawy. 
Value letter of amount of 60 Mk, paid for with two stamps a 50 fen from the "monument" issue, sent from Stawiszyn via Kalisz (3.1.19) to Warsaw. The letter has post-Russian recommended sticker used by the postal agency in Stawiszyn to mark an insured letter no.3. The juxtaposition of two postage stamps a 50 fen cancelled by local handstamp is unique and known only from two other shipments. The letter has a Polish date stamp of Kalisz and German ingoing date stamp of Warsaw.
-Powrót do menu-


List wartościowy z 4 stycznia 1919 r. ze Szczekoci do Warszawy

Szczekociny. List wartościowy na kwotę 31 marek i wadze 11 g (11 gr w pisowni oryginalnej) nadany w Szczekocinach 4.I.19 do odbiorcy w Warszawie. Opłata w wysokości 1,75 Korony uiszczona znaczkami I wydania lubelskiego wg krótko obowiązującej, podwyższonej taryfy w walucie koronowej. Do nadania wykorzystano poaustriacki formularz koperty z 1917 r. na przesyłki wartościowe. Na rewersie obok znaczka wydania lubelskiego zachowały się resztki miejscowego poaustriackiego stempla lakowego oraz stempel odbiorczy WARSCHAU z wyróżnikiem „*1a” z datą -6.1.19. Listy wartościowe opłacone znaczkami I wydania lubelskiego znane są z mniej niż 5 przesyłek. Z kolekcji R.P.
Value letter for an amount of 31 kronen and weight of 11 g (11 gr in original record) sent on January 4th, 1919 from Szczekociny to Warsaw. Letter is correctly franked 1 krone 75 hallers according to the Polish postal rate in Krone. All value letters had to have the weight indicated, here 11 grams. Value letters had to be sealed with wax on the back flap. This is one of the most outstanding letters of the First Lublin Issue. Less than five value letters with stamps of this issue are known. From the collection of R.P..
-Powrót do menu-


Kartka poczty polowej z pociągu pancernego WP nr 2 "Śmiały"

Pociąg pancerny nr 2 "Śmiały". Kartka poczty polowej wysłana w styczniu 1919 r. z pociągu pancernego wojska polskiego nr 2 „Śmiały”, w trakcie trwającej bitwy o Lwów. Kartkę napisał Kazimierz Małagowski, podkomendny swojego brata – Stanisława, dowódcy pociągu. Obaj zginęli w trakcie walk „Śmiałego” w lipcu 1919r. Jest to jedyny znany dokument z tego typu stemplem formacyjnym tego pociągu.
A fieldpost card sent in January 1919 from the Polish army's armoured train No. 2 "Śmiały" during the ongoing battle for Lviv. The card was written by Kazimierz Małagowski, the subordinate of his brother – Stanisław, the train commander. Both died during the "Śmiały" fight in July 1919. This is the only known document with this type of this train's formation handstamp.
-Powrót do menu-


Kartka pocztowa z 18 stycznia 1919 r. z Olkusza do Wiednia

Olkusz Kartka pocztowa nadana 18 stycznia 1919 r. w Olkuszu do Wiednia. Porto opłacono znaczkami tzw. II wydania lubelskiego o nominałach 3 i 10 hal oraz znaczkiem okupacji austro-węgierskiej o nominale 2 hal. Przesyłki pocztowe ofrankowane znaczkiem II wyd. lubelskiego o nominale 3 hal były nieznane do tej pory z obiegu pocztowego.
Postcard sent on January 18, 1919 in Olkusz to Vienna. Postage was paid with stamps so-called 2nd issue of Lublin values of 3 and 10 hallers and stamp of Austro-Hungarian occupation value of 2 hallers. Postages with the stamp of the 2nd issue of Lublin value of 3 hallers were unknown until now from the postal circulation. 
-Powrót do menu-


Kartka pocztowa z 11 lutego 1919 r. z Praszki do Raszkowa

Praszka. Kartka pocztowa, napisana we Wrocławiu 4 lutego 1919 r., została wysłana z Praszki (południowa część b. GGW) przez Wartę – 11 luty 1919 (północny kierunek) i przez Sompolno do Raszkowa (pow. Odolanów) w trakcie trwającego Powstania Wielkopolskiego. Granica pomiędzy b. GGW a Wielkopolską była zamknięta i poczta polska szukała „okienka” do skutecznej ekspedycji. Zawieszenie broni między Polską a Niemcami weszło w życie 16 lutego 1919 r. po zawarciu rozejmu w Trewirze. Opłata 15 fen zgodna z polską taryfą pocztową została opłacona znaczkami z dwóch różnych prowizorycznych wydań warszawskich. Kartka posiada bardzo rzadkie trzy prowizoryczne stemple – z Praszki, Warty i Sompolna. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
The postcard written in Wrocław (germ. Breslau) on February 4th, 1919 was sent from Praszka (south of former Poland’ GGW) via Warta – 11.Febr.1919 (north direction) and via Sompolno to the Raszków during the Greater Poland Uprising. The border between former GGW and Greater Poland was closed and the Polish post looked for the “window” to send it efficiently. The ceasefire between Poland and Germany came on this area on 16th February 1919 after the Trier armistice. The 15 fen postage according to the Polish postal rate was paid in stamps from two different provisional Warsaw issues. The postcard has three provisional very rare handstamps – from Praszka, Warta and Sompolno. From the collection of J. Mazepa, USA.
-Powrót do menu-


List z 8 lutego 1919 r. z Suwałk do Rosji

Suwałki. Dwukrotnie ocenzurowany w Warszawie list wysłany 8.2.1919 z Suwałk do Wierchnieudińska na Syberii opłacony znaczkami regionalnego wyd. PP/GGW w II formie. Opłatę unieważniono lokalnym okrągłym stemplem pocztowych barwy ciemnofioletowej „POCZTA POLSKA *SUWAŁKI*” na obwodzie i z orłem pośrodku. Datę nadania wpisano odręcznie obok znaków opłaty. Dokument z pierwszych dni działania Poczty Polskiej na terenach b. Ober-Ost przekazanych Polsce dzięki umowie z Białegostoku z 5 lutego 1919 r. Znane są 3 przesyłki z Suwałk opłacone polskimi znaczkami, których zabrakło po dwóch dniach stosowania lub w wyniku zakazu ówczesnego niemieckiego komisarza.
Censored in Warsaw twice letter sent on 8.2.1919 from Suwałki to Wierchnieudinsk in Siberia and paid for with postage stamps of regional issue PP/GGW of II type. The fee was cancelled by the local round postmark of dark violet colour with “POCZTA POLSKA *SUWAŁKI*around and with eagle inside. Date of posting was written manually next to postal stamps. Documents from the first days of the Poczta Polska operation on the territory of former Ober-Ost, handed over to Poland thanks to the agreement from Białystok of 5 February 1919. There are 3 known consignments from Suwałki paid with Polish postage stamps, which were sold out after 2 days of use or were withdrawn from sale as a result of the ban imposed by the German Commissioner.

-Powrót do menu-


Paczkowy adres przesyłowy z 26 lutego 1919 r. z Radzynia Podlaskiego do Parczewa

Radzyń Podlaski. Używany na terenie b. Ober-Ost rosyjski adres przesyłkowy dla paczki o wadze 7 kg wysłanej 26.2.1919 r. z Radzynia Podlaskiego do Parczewa, opłacony znaczkami wyd. PP/GGW. Znaczki za 60 fen w rzadko spotykanej na korespondencji odmianie – 16Ib. Znaki opłaty unieważniono lokalnym dwuwierszowym kasownikiem "POCZTA/POLSKA" w prostokątnej ramce barwy ciemnofioletowej. Nadanie przesyłki odnotowano w księdze urzędu co potwierdza prostokątny miejscownik "RADZYŃ" z odręcznie wpisanym numerem w rejestrze. Datę nadanie oznaczono wpisując dzień w stempelek datownika. U dołu znajduje się okrągły datownik odbiorczy "PARCZEW". Dokument w jęz. rosyjskim znany z tego okresu w 1 egzemplarzu. 
Used on the territory of former Ober-Ost Russian postal parcel’s form for parcel on weight 7 kg sent on 26.02.1919 from Radzyń Podlaski to Parczew paid for with 7 postage stamps of regional issue of PP/GGW. Stamps value of 60 fen of I type, variant b are seldom on consignments. Postage stamps were cancelled with 2-line local mark “POCZTA/POLSKA” in a rectangular frame of dark purple colour. Parcel’s posting was noted in the postal dispatch register and confirmed by rectangular town mark with manually written number from the registry on the form. Date of posting was marked by manual writing into date stamp. Delivery is confirmed by postmark PARCZEW in the right down corner of form. Such printed in Russian postage form from this period is known from 1 copy.

-Powrót do menu-


List wartościowy z 25 lutego 1919 r. z Radziejowa do Warszawy

Radziejów. List wartościowy na kwotę 13 Mk o wadze 12 g (gr w oryginalnej notacji), wysłany 25.III.19 z Radziejowa do Warszawy. List został opłacony znaczkami pierwszych trzech wydań „warszawskich”; 5 znaczkami za 10f wydania pomnikowego, znaczkiem za 30f wydania PP/GGW oraz znaczkiem o wartości 20f wydania ministerialnego - łącznie 1 Mk zgodnie z polską taryfą dla listów wartościowych. Na kopercie znajduje się prowizoryczna adnotacja „W” z ręcznym wpisem RADZIEJÓW/No199 w czerwonej ramce. Bardzo rzadkie zestawienie opłaty listu wartościowego znaczkami trzech wydań. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
This “value” letter was sent from Radziejów to Warsaw on March 25, 1919. It has the notation „List wartościowy na sumę trzynastu marek”. It has the unique red boxed „W” (Wartość) in the style of a registry box. All value letters had to indicate the weight, 12 grams here, and pay a minimum fee of 1 mark. The letter has a triple mixed franking of the First and Second Warsaw provisional issues and the first Government Issue. From the collection of J. Mazepa, USA.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 6 marca 1919 r. z Czchowa do Lwowa

Czchów. Przekaz pocztowy na 1000 koron z Czchowa do Lwowa wysłany 6 marca 1919 r. i opłacony prawidłowo w wys. 2,50 korony znaczkami wyd. Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Opłata za blankiet znaczkiem wyd. austriackiego za 2 halerze lokalnie unarodowionym, gdyż znaczki austriackie utraciły ważność 20 stycznia 1919 r. Procedura ta została po raz pierwszy opisana przez Puchałę (Filatelista, 2010). Przedruk lokalny z Czchowa jest dotychczas niekatalogowany i znany w kilku egzemplarzach. Z kolekcji R.P.
Postal order for 1000 Krones from Czchów to Lvov sent on March 6, 1919 and paid correctly at the height of 2.50 Krs with PKL’s postage stamps. Due to the Austrian postage stamps expired on 20 January 1919 a fee for a form was paid for with one locally polonised an Austrian issue postage stamp of value of 2 halers. This procedure was described for the first time by Puchała (Filatelista, 2010). The locally overprint from Czchów is not yet catalogued and is known only in few copies. From the collection of R.P.
-Powrót do menu-


Paczkowy adres przesyłowy z 29 marca 1919 r. z Aleksandrowa Kujawskiego do Włodzimierza Wołyńskiego

 

Aleksandrow Kujawski. Poniemiecki formularz adresu przesyłkowego użyty dla paczki o wadze 2,7 kg nadanej 29.3.1919 do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie odbiorcą był żołnierz 31 pułku piechoty (stempel Poczty Polowej Nr 16). Należność opłacono 7 znaczkami wydania regionalnego PP/GGW o wartości 25 fen każdy (Fi 13) oraz 1 znaczkiem poniemieckim z lokalnym nadrukiem „Poczta/Polska” barwy niebieskiej o wartości 15 fen (Aleksandrów Fi 10). Przesyłka dotarła do adresata 1.IV.19 co potwierdza datownik odbiorczy WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI z wyróżnikiem A. Przedstawiony w Galerii skart to najpóźniejsze odnotowane użycie znaczka wydania lokalnego z Aleksandrowa.
Former German postal parcel’s form used for parcel on weight of 2,7 kg sent on 29.3.1919 to Włodzimierz Wołyński. Parcel was sent to a soldier of the 31 infantry’s regiment (Field Post No 16 postmark on both side). The fee was paid for with 7 postage stamps of regional issue of PP/GGW value of 25 fen each (Fi 13) and with 1 locally overprinted with “Poczta/Polska” of blue colour German stamp value of 15 fen (Aleksandrów Fi 10). Dalivery was confirmed by datestamp WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI on 1.IV.19. Form shown here is the latest recorded use of the local edition stamp from Aleksandrów. This kind of consignment from Aleksandrów Kujawski is very rare
.
 
-Powrót do menu-


Kartka miejscowa z 31 marca 1919 r., Gorlice

Gorlice. Przesyłka miejscowa z Gorlic o frywolnej treści, nadana do adresata w sądzie 31.3.1919. Przesyłka obciążona dopłatą w wysokości 30 hal znaczkami wydania krakowskiego z powodu nieopłacenia przez nadawcę i niedoręczona, co oznaczono ręczną adnotacją: „adresat nie przyjmuje”. Użyto dwóch znaczków 15/36 hal (Fi D4I) z przedrukiem typograficznym w formie IIB. Ten walor w parce na przesyłce jest wyjątkowo rzadki. Z kolekcji R.P.
Local postal delivery from Gorlice with frivolous content, sent to the addressee in court on 31. 3. 1919. 30 haler surcharge applied with Krakow edition postage stamps due to the sender's failure to pay and undelivered, which was marked with a manual annotation: "the addressee does not accept” (
adresat nie przyjmuje” in Polish). Two 15/36hal postage stamps (Fi D4I) with typographic overprint in IIB form were used. These stamps in pairs on a postal delivery are extremely rare. From the collection of R.P.
-Powrót do menu-


Fragment pocztowej ksiąki nadwczej UP Kolna, 1919 r.

Kolno. Część niemieckiej pocztowej książki nadawczej stosowanej w pierwszej połowie 1919 r. dla właścicieli kont czekowych w Kolnie. Wnoszone opłaty w postaci znaczków zostały skasowane prowizorycznym stemplem miejscowego urzędu pocztowego. Dotychczas znane są tylko dwa takie dokumenty.
Part of German postal dispatching book used for checks’s owners in Kolno post office in the first half 1919. The stamps has been cancelled by provisional handstamp of local post office. Only two copies of register are known up to now.
-Powrót do menu-


Paczkowy adres przesyłowy z 3 kwietnia 1919 r. z Krakowa do Radymna

 

Kraków. Trójjęzyczny adres przesyłkowy użyty dla paczki 9 kg wysłanej 3.IV.19 z Krakowa do Radymna. Opłata w wysokości 6 Kr uiszczona 6 znaczkami o wartości 1 Kr każdy wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej – cztery na awersie i dwa na rewersie. Opłatę unieważniono datownikiem KRAKAU 2/KRAKÓW z błędnie ustawioną datą nadania 13.IV.19 zamiast -3.IV.19. Na rewersie potwierdzenie odbioru datownikiem RYDYMNO 4.IV.19 oraz pobrana opłata tyt. awiza w wys. 10 hal z lokalnym stemplem „Porto”. Jedyny znany walor z taką wielokrotnością znaczka 1Kr.
Trilingual postal parcel’s form for parcel on weight 9 kg sent on 3.04.19 from Cracow to Radymno. Postal fee of 6 Kr paid for with 6 postage stamps value of 1 Kr each (4 on the front and 2 on the backside) of regional issue of the Polish Liquidation Commission. Postage stamps were cancelled by bilingual date postmark KRAKAU 2/KRAKÓW with date 13.IV.19 which was mistakenly placed instead of -3.IV.19. Delivery is confirmed by date stamp “RADYMNO/-4.IV.19”. Additive fee value of 10 hal. was applied what confirm local postage due stamp “Porto” on the reverse. Item shown in the Gallery is the only know one with multiple use of stamp value of 1 Kr.
-Powrót do menu-


List polecony z 30 kwietnia 1919 r. Ryk do Garwolina

 

Ryki. List polecony wysłany 30 kwietnia 1919 r. do Garwolina, gdzie został odebrany 1 maja. Opłata pocztowa 65 fenigów obejmuje 40 fenigów za list powyżej 20 gramów plus 25 fenigów opłaty rejestracyjnej. Blok sześciu znaczków 10 fenigowych pierwszej emisji warszawskiej jest największą wielokrotnością tego znaczka na liście. Znaczki unieważniono dużym okrągłym fioletowym kasownikiem prowizorycznym Ryki, "Urząd Pocztowo-Telegr. *Ryki*. " Z kolekcji J. Mazepy, USA.
Registered letter sent April 30, 1919 to Garwolin, where it was received May 1. The 65 fenig postage includes 40 fenig for a letter over 20 grams plus a 25 fenig registration fee. The block of six 10 fenig stamps of the first Warsaw issue is the largest multiple of this stamp on the list. The stamps were cancelled with a large circular violet Ryki provisional cancellation, "Urząd Pocztowo-Telegr. *Ryki*. ". From the collection of J.Mazepa, USA.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 13 czerwca 1919 r. z Radymna do Krakowa

Radymno. Do niedawna nieznany i niekatalogowany z Radymna przekaz pocztowy na 1000 koron wysłany 13 czerwca 1919 r. do Krakowa i opłacony znaczkami wyd. krakowskiego oraz znaczkiem wyd. definitywnego (za formularz). Opłata za taki przekaz wynosiła 2,50 korony. Niewyjaśniony brak opłaty w wys. 25 hal. Na rewersie lokalny znaczek "porto" z Krakowa. Znaczki za 80 hal są znane z 4 miejscowości ich stosowania. Z kolekcji R.P.
Until recently, an unknown and non-catalogued postal order for amount of 1000 Krs sent from Radymno on 13 June 1919 to Cracow and paid with postage stamps of the Cracow local issue and a postage stamp of the definite issue (for the blank money order form). The postage fee for such money order was 2.50 Krs. The reason for the underpayment in amount of 25 halers is unknown. On the reverse side there is a local „Porto" stamp from Cracow. Locally isssued in Cracow postage stamps value of 80 hal. are known for their only 4 locations of use. From the collection of R.P.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 24 maja 1919 r. z Krośniewic-Dobre do Paryża

Krośniewice-Dobre. Ocenzurowany w Warszawie list polecony wysłany 24.V.19 do Paryża ambulansem wąskotorowym KROŚNIEWICE DOBRE (bez numeru). Opłata 75 fen znaczkiem wydania pomnikowego (Fi.2) oraz znaczkami wydania definitywnego - na awersie znaczki skasowane, na rewersie brak skasowania. „R” nr 86 przygotowana do stosowania bez oznaczeń kolejowych (z kolekcji R. Puchały).
Registered letter sent on 24 May 1919 to Paris with a KROŚNIEWICE DOBRE narrow-gauge TPO datestamp without connection number. The registration handstamp was prepared for use in TPOs without showing the connection. Warszawa boxed censorship handstamp in red. 75 fen postage paid with a 5 fen stamp (Fischer 2) of the first 1918 provisional issue and several stamps of the 1919 definitive issue. The stamp on the back was not noticed and not cancelled as a result of that.
-Powrót do menu-


Przekaz pocztowy z 17 listopada 1919 r. ze Skałatu do Potutor

Skałat. Adres przesyłkowy dla pakietu o wartości 1000Kr i wadze 1,035 kg, nadany 17 XI 19 ze Skałata do miejscowości Potutory. Opłata pocztowa została uiszczona dwoma znaczkami wydania lokalnego o wartości 4 Kr i 5 hal (Skałat Fi 15 i Fi 2). Na opłatę w tej wysokości składają się: opłata za paczkę o wadze do 5 kg - 2,00 Kr i opłata za paczkę wartościową - 2,05 Kr. Na rewersie stempel odbiorczy POTUTORY, gdzie przesyłka dotarła 22 XI 1919. Znaczki lokalne ze Skałata o wartości 4 Kr wykonano w nakładzie 20 sztuk. Całości pocztowe ze Skałata są wyjątkowo rzadkie.
Postal parcel’s order use for item on value of 1000 Kr and weight of 1.035 kg send on 17.12.19 from Skałat to Potutory. The postal fee was paid for with 2 stamps of local issue in Skałat value of 4 Kr and 5 hal (Skałat Fi 15 and Fi 2). The postage is composed by: fee for a parcel up to 5 kg value of 2 Kr and fee for parcel of declared value – 2.05 Kr. Postmark POTUTORY with the date 22.XI.1919 is on the back of this form. Total edition of postage stamp value of 4 Kr equals to 20 copies. Consignments from Skałat are very rare.
-Powrót do menu-


List polecony z 10 listopada 1919 r. z Odessy do Warszawy

Odessa. List polecony wysłany w pierwszym dniu funkcjonowania Polskiej Agencji Pocztowej w Odessie dnia 10 listopada 1919 r. Odręczne potwierdzenie cenzury: „Czytane w Konsulacie” z pieczątką „Komendant Etapu” i parafą cenzora na rewersie listu. Polski znaczek opłaty 1 mk skasowany 3-ramkowym stemplem ODESA. Data 10/XI-1919 r. wpisana odręcznie. Stempelek „Pobrano tytułem opłaty” z odręcznym wpisem „2,50 N1” i okrągłą pieczęcią urzędową z orłem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie. Stempelek polecenia z wpisanym odręcznie „Odesa” i „1” na awersie listu. Tam też znajduje się znak cenzury warszawskiej Wr.1/10.. Opłata pocztowa zgodna z taryfą zagraniczną 1 mk tj. 50 fen za list + 50 fen za polecenie (z kolekcji A. Kłosińskiego).
Registered letter sent on the first day of operation of the Polish Postal Agency in Odessa on 10 November 1919. Handwritten confirmation of censorship: “Czytane w Konsulacie“ (“Read at Consulate”) with additional stamp „Komendant Etapu” (“Commander of Stage”) and censor’s signature on the reverse side. The Polish postal stamp value of 1 mk marked with 3-frames ODESA handstamp. Date 10/XI-1919 r. handwritten. Stamp “Pobrano tytułem opłaty” (“Charged as a fee”) with handwritten inscription “2,50 N1” and a round official seal with the eagle of the Consulate of the Republic of Poland in Odessa. Postal registration mark instead of registration label with handwritten “Odesa” and “1” and Warsaw Wr.1/10. censorship handstamp on the front side. Postage according to foreign tariff 1 mk i.e. 50 fen per letter + 50 fen per registration (from the collection of Andrzej Kłosiński).
-Powrót do menu-


List polecony z 13 grudnia 1919 r. z Odessy do Warszawy

Odessa. List polecony wysłany z Polskiej Agencji Pocztowej w Odessie do Warszawy 13 grudnia 1919r. Pionowa parka znaczków 50 fen z czarnym nadrukiem ODESA skasowana 3-ramkowym stemplem ODESA. Stempelek polecenia z wpisanym Odesa i numerem 292 oraz datą 13/XII. oraz okrągły stempelek cenzury wojskowej w Warszawie: „Wr.1/15.” na awersie listu. Stemple cenzury konsularnej: „Czytano w Konsulacie Polskim/w Odessie” i „Komendant Etapu” na rewersie listu. Opłata 1mk zgodna z taryfą zagraniczną tj. 50 fen za list + 50 fen za polecenie (z kolekcji A. Kłosińskiego).
Registered letter sent from the Polish Postal Agency in Odessa to Warsaw on December 13, 1919. Vertical pair of 50 fen stamps with black ODESA imprint marked with 3-frames ODESA handstamp. Postal registration mark instead of registration label with handwritten “Odesa” and number “292” and date “13/XII.” and round stamp of military censorship in Warsaw: „Wr. 1/15.” on the front of the letter. Consular censorship stamps: „Czytano w Konsulacie Polskim/w Odessie” (“It was read at the Polish Consulate/in Odessa”) and „Komendant Etapu” (“Commander of Stage”) on the reverse of the letter. Fee 1 mk in accordance with the foreign tariff, i. e. 50 fen per letter + 50 fen per registration (from A. Kłosiński collection).
-Powrót do menu-


List z Kojdanowa

Kojdanów. Dwie jedynie znane przesyłki z rosyjskimi datownikami zastosowanymi w Polskim Urzędzie Pocztowym w Kojdanowie utworzonym 17 grudnia 1919 r. Przesyłki zostały wysłane 5 stycznia i 28 lutego 1920 roku do Stanów Zjednoczonych. Posiadają prowizoryczne znaki polecenia i rosyjskie datowniki pocztowe, odmienne dla każdej z przesyłek. Polski Urząd Pocztowy w Kojdanowie zwinięty został prawdopodobnie na początku lipca 1920 r.  Po zakończeniu działań wojennych Kojdanów znalazł się w granicach Rosji Sowieckiej (Białoruś) (z kolekcji A.Kłosińskiego).
wo known letters with Russian date stamps used at the Polish Post Office in Kojdanów, established on 17 December 1919. These letters were sent to the United States on 5 January and 28 February 1920 with provisional  labels of registration and Russian postal dates, different for each of the items. The Polish Post Office in Kojdanów was probably collapsed at the beginning of July 1920. After the end of the war, Kojdanów found himself within the borders of Soviet Russia (Belarus). These letters are the only known letters sent from this Polish Post Office in Kojdanów (from the collection of A.Kłosiński).
-Powrót do menu-


Kartka pocztowa z 13 marca 1920 r. z Ostrowa do do Włoch nadana przez członka Komisji Granicznej

Ostrów. Pocztówka wysłana 19 marca 1920 r. z Ostrowa do Morrovalle (Włochy) przez włoskiego członka Komisji Granicznej dla południowej części granicy niemiecko-polskiej. Polski datownik OSTRÓW*( POZN)* cds 19. 3. 20. 8-9ᴼ i znak cenzury warszawskiej Wr. 1. Opłata pocztowa 25 fen zamiast 15 fen, które należało opłacić zgodnie z niemiecką taryfą pocztową. Znana jest tylko jedna karta pocztowa z tłoczonym znakiem formacji tej Komisji.
Picture post card sent on 19 March 1920 from Ostrów to Morrovalle (Italy) by an Italian member of the Limitation Commission for the Southern part of the German - Polish border. Polish OSTRÓW*( POZN)* cds 19.3.20.8-9ᴼ and a Warsaw Wr. 1 censorship handstamp. 25 fen postage instead of the 15 fen that had to be paid according to the German internal postal rate. Only one post card known with the embossed formation handstamp of this Commission.
-Powrót do menu-


Kartka poczty polowej z 12 lutego 1920 r. z ambulansu Breslau-Posen

Leszno. Kartka poczty polowej wysłana 12 lutego 1920 roku w niemieckim ambulansie linii BRESLAU-POSEN z Leszna do Paryża. Stempel formacyjny polskiego dowódcy dworca kolejowego w Lesznie oraz francuskiego komisarza wojskowego na dworcu kolejowym w Lesznie kontrolującego przejęcie przez Polskę Wielkopolski od Niemiec. Unikalne połączenie polskiej i francuskiej działalności wojskowej na stacjach kolejowych na nowym terytorium Polski.
Field post card sent on 12 February 1920 by a German TPO BRESLAU–POSEN from Leszno to Paris. Formation handstamp of the Polish Leszno railway station Commander and another one of the French Military Commissioner at the Leszno railway station controlling the Polish takeover of Greater Poland from Germany. Unique combination of Polish and French military activities at the railway stations in the new Polish territory.
-Powrót do menu-


List polecony z 22 marca 1920 r. z Ihumenia do USA

Ihumeń. Jedna z dwóch znanych przesyłek z utworzonego w Ihumeniu Polskiego Urzędu Pocztowego wysłana 22 marca 1920 r. do Ameryki. Polski Urząd Pocztowy w Ihumeniu uruchomiony został 1 listopada 1919 r. i zwinięty prawdopodobnie na początku lipca 1920 r. Po zakończeniu działań wojennych Ihumeń znalazł się w granicach Rosji Sowieckiej (Białoruś) (z kolekcji A. Kłosińskiego).
One of the two known postal shipment (the letter in this case)  from the Polish Post Office established in Ihumen, sent on March 22, 1920 to America. The Polish Post Office in Ihumeń was opened on November 1, 1919 and closed probably at the beginning of July 1920. After the end of military actiieties, Ihumeń found itself within the borders of Soviet Russia (Belarus) (from the collection of A. Kłosiński).
-Powrót do menu-


List z 26 czerwca 1920 r. z Giedrojci

Giedrojcie. Jedyna znana przesyłka z datownikiem utworzonej w październiku 1919 r. Polskiej Agencji Pocztowej w Giedrojciach. Przesyłka wysłana poprzez Główną Frontową Pocztę Polową Nr II znalazła się w Giedrojciach 26.VI.1920 co potwierdzono datownikiem Polskiej Agencji Pocztowej. Po utworzeniu Litwy Środkowej Giedrojcie znalazły się w pasie neutralnym i ostatecznie przyznane zostały Litwie Kowieńskiej (z kolekcji A. Kłosińskiego).
The only known postal shipment (the letter in this case) with the postal datemark of the founded in October 1919 the Polish Postal Agency in Giedrojce. The letter sent via the Main Frontal Field Post No. II was in Giedrojcie on June 26, 1920, which was confirmed by the date stamp of the Polish Postal Agency. After the creation of Central Lithuania, Giedrocie found itself in the neutral zone and was finally awarded to Kaunas Lithuania (from the collection of A. Kłosiński).
-Powrót do menu-


Paczkowy adres przesyłkowy wartościowy dla paczki z Ameryki via polski UP Gdańsk Nowy Port

Niemiecko-francuski formularz dla paczek zagranicznych z podaną wartością z polskim przedrukiem (druk A20./5.14),wykorzystany dla paczki wysłanej z Ameryki przez Gdańsk (22.8.21) i docelowo ekspediowanej przez Tarnów 2 do Wadowic (11.9.21). Prezentowany kompletny formularz pocztowy jako swoiste prowizorium znany jest w dwóch egzemplarzach.
German-French form for foreign parcels with a given value with the Polish overprint (print A20./5.14), used for a parcel sent from America by Gdańsk (22.8.21) and ultimately dispatched by post office Tarnów 2 to Wadowice (11.9.21). The presented consignment from Gdańsk Port Post Office as an example of a provisional state is known on from 2 copies.
-Powrót do menu-


Telegram nadany 19 lipca 1922 r. w Katowicach przez Inspektorat Pocztowy

Górny Śląsk. Telegram nadany 19.07.1922 przez Inspektorat Pocztowy w Katowicach do wszystkich urzędów pocztowych na obszarze Polskiego Górnego Śląska informujący o wznowieniu wymiany telegramów od 20.07.1922 oraz o zasadach rozliczeń finansowych w markach niemieckich i frankach szwajcarskich nominowanych w złocie. Przedstawiany dokument ma istotne znaczenie z punktu widzenia historii Polki oraz historii poczty. Dokument jest unikatowy. (Z kolekcji A. Kłosińskiego).
Telegram of 19th July 1922 on former German’s form sent by Post Inspectorate in Katowice to all post offices in the territory of the Polish Upper Silesia concerning the start of the telegraph’s traffic since 20th July 1922 and laying down the rules for the financial settlements in German Mark and “gold” Swiss Franck. Presented document has 2 kinds of importance, as the historical document for history of Poland and as the postal documentation. Presented document is unique (from the collection of A.Kłosiński).
<-Powrót do menu-