Prawie po stu latach od swego powstania, na aukcji internetowej odkryto dotychczas nikomu nieznany walor filatelistyczny! Takie odkrycia cieszą, elektryzują zbieraczy i podnoszą adrenalinę filatelistów podczas śledzenia aukcji w Internecie.

Odkrytą całostkę przedstawiamy na ilustracji. Niestety na pokwitowaniu użytym na poczcie „WARSZAWA C” nie odbito żadnego datownika. Powinien tam być datownik „WARSZAWA TELEGRAF” z jakimś wyróżnikiem. Z odręcznych zapisków poznajemy datę użycia pocztowego w sobotę 30.3.1923 r. To kolejne zaskoczenie, ponieważ taryfa z opłatą 400 marek miała wejść do użycia pocztowego dopiero nazajutrz, czyli od niedzieli 1.4.1923 r. Czyżby nadgorliwy urzędnik poprzedniego dnia już pobierał wyższą opłatę? Musimy też zmienić informację w opisach katalogowych opisywanego prowizorium: okazuje się, że powstało ono już w marcu, a nie w kwietniu, jak sądzono dotychczas. Wiemy też, że pocztowcy znający wcześniej planowaną taryfę 400 marek, już w marcu zamówili sobie potrzebny stempelek kauczukowy do wykonywania przewartościowań.

il. – RARYTAS, były formularz Ft 3b z przewartościowaniem „warszawskim”  dotychczas znany tylko w jednym egzemplarzu, niestety walor bez datownika.

Dalsze szczegóły o tym ciekawym walorze znajdziesz w najnowszym „P.F.” z lutego 2021 roku. Prenumeruj „Przegląd”. Miesięcznik ukazuje się w nowej szacie graficznej. Na opinie czytelników o tych zmianach czeka piotr.pelczar@wp.pl