Historia Uniwersytetu Wrocławskiego sięga 1702 roku, kiedy to rozpoczął działalność ufundowany przez cesarza Leopolda I Habsburga Uniwersytet Leopoldyński.

 


W 1811 roku połączono katolicką Leopoldinę z Wrocławia z protestancką Viadriną z Frankfurtu nad Odrą, tworząc uniwersytet państwowy. Od 1911 roku we Wrocławiu działał Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma.

Po zakończeniu II wojny światowej, niemieckie uczelnie we Wrocławiu skończyły działalność, a decyzją Rządu Jedności Narodowej z 24 sierpnia 1945 roku powołane zostały polskie państwowe szkoły akademickie. Działalność rozpoczął obecny Uniwersytet Wrocławski, początkowo razem z Politechniką, od roku akademickiego 1951/52 jako samodzielna uczelnia [107].

 

Rys. 246. Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego [108]

Po połączeniu Leopoldiny i Viadriny w 1811 roku, na terenie pofortyfikacyjnym podarowanym uczelni przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III został założony Ogród Botaniczny [109].

W 1963 roku został wprowadzony do użycia stempel poświęcony Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetu Wrocławskiego. Poza datownikiem umieszczono na w nim napis "Ogród botaniczny" i rysunek gałązki cisu.

W 1965 roku wprowadzono stemple Ogrodu botanicznego, na których znajdują się rysunki miłka wiosennego, pełnika europejskiego i lilii złotogłów. Do używanych ze zmienioną datą stempli w kolejnym roku dołączyły następne: ze śnieżyczką przebiśnieg i zimowitem jesiennym [110].

Rys. 247. Datownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z cisem (zbiory autora)

Rys. 248. Datownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z zimowitem jesiennym (zbiory autora)

Rys. 249. Datownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z miłkiem wiosennym (zbiory autora)

Rys. 250. Datownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z pełnikiem europejskim (zbiory autora)

Rys. 251. Datownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z lilią złotogłów (zbiory autora)

Rys. 252. Datownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ze śnieżyczką przebiśnieg (zbiory autora)

Rys. 253. Datownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z obuwikiem (zbiory autora)

4 lipca 1970 roku Urząd Pocztowy Zgorzelec 1 stosował stempel okolicznościowy z okazji Sesji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W centrum datownika umieszczono rysunek monumentalnego budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

Rys. 254. Datownik okolicznościowy Sesji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego [60]

W dniach 13-15 listopada 1970 roku Urząd Pocztowy Wrocław 1 stosował stemple o identycznym rysunku, wykonane odrębnie na każdy dzień, z okazji XXV lat nauki polskiej we Wrocławiu. Na stemplu przedstawiono orła z dwoma berłami i przepaską na piersi, z herbu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rys. 255. Datownik okolicznościowy XXV lat nauki polskiej we Wrocławiu [60]

15 listopada 1970 roku Urząd Pocztowy Wrocław 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji 25-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (jako polskiej uczelni).

Rys. 256. Datownik okolicznościowy 25-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (zbiory autora)

W 2002 roku Poczta Polska wyemitowała kartkę pocztową z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (od powołania Uniwersytetu Leopoldyńskiego). Numer katalogowy Cp 1289, nominał 1,10 zł. Na znaczku opłaty Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego. W części ilustracyjnej Aula Leopoldyńska (reprezentacyjna, barokowa aula znajdująca się w Głównym Gmachu). Autorem projektu kartki jest Dariusz Litwiniec. Nakład 110.000 sztuk.

Rys. 257. Kartka pocztowa 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego (zbiory autora)

W 2011 roku do obiega weszła kartka pocztowa z serii Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Numer katalogowy Cp 1580, nominał 1,55 zł. Na znaku opłaty przedstawiono Grzybień "Phoebus", na części ilustracyjnej miejsca i rośliny charakterystycznych dla ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorem projektu jest Agata Tobolczyk. Nakład 40.000 sztuk [111].

Rys. 258. Karta pocztowa Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (zbiory autora)

W maju 2009 roku przez Pocztę Polską Centrum Poczty Oddział Regionalny we Wrocławiu została wydana kartka pocztowa beznominałowa z okazji XI Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej Wrocław 2009 z wiodącym tematem "Człowiek i natura". Na kartce umieszczono rysunek z rewersu karty telefonicznej przedstawiający Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego z widoczną w tle wieżą Archikatedry. Autorem projektu jest Tadeusz B. Marcin Denes. Nakład 250 sztuk [78].

Rys. 259. Karta pocztowa beznominałowa XI Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej [78]

Literatura

[60] Myślicki A.: Katalog polskich stempli okolicznościowych, zeszyt 9, 1970-1971.
[78] Łaz A., Lewkowicz Z., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich pocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych o tematyce Jan Paweł II, część X, rok 2008-2009.
[107] Uniwersytet Wrocławski. Historia Uniwersytetu, https://uni.wroc.pl/historia-uniwersytetu/, data dostępu 28.12.2018.
[108] Wikipedia. Uniwersytet Wrocławski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski, data dostępu 28.12.2018.
[109] Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Historia Ogrodu, http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/historia.html, data dostępu 28.12.2018.
[110] Gawryś W.: Idea ochrony gatunkowej roślin na znakach Poczty Polskiej. Wiadomości Botaniczne, nr 61 (2017).
[111] Katalog Znaków Pocztowych, 2011.08.01. Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-cp-2011-cp1580, data dostępu 28.12.2018