Pierwsze próby utworzenia uniwersytetu na Górnym Śląsku były podejmowane na początku lat 20. XX wieku, zakończone utworzeniem w 1928 roku Instytutu Pedagogicznego. W marcu 1945 roku powstał Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 1950 roku powołano Państwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Od 1962 roku w Katowicach działała Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ostatecznie 8 czerwca 1968 roku utworzono Uniwersytet Śląski, jako 9. uniwersytet w Polsce [112].

Rys. 260. Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [113]

1 października 1968 roku Urząd Pocztowy Katowice 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji inauguracji działania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na datowniku umieszczono logo Uniwersytetu (stylizowane litery UŚ).

Rys. 261. Datownik okolicznościowy uruchomienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zbiory autora)

W dniach 2-16 listopada 1979 roku w gmachu Uniwersytetu Śląskiego odbyła się XIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice'79, zorganizowana z okazji 60 rocznicy I powstania Śląskiego i 35-lecia PRL. Z okazji wystawy Poczta Polska wyemitowała bloczek, w którego skład weszły dwa znaczki o nominale 1,50 zł i przywieszka oraz kartkę pocztową ze znaczkiem wartości 1 zł. [114].

Rys. 262. Blok XIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Katowice '79 (zbiory autora)

Rys. 263. Karta pocztowa XIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Katowice '79 (zbiory autora)

W Urzędzie Pocztowym Katowice 1 były stosowane trzy kasowniki oraz wirnik Wystawy Katowice'79; a także specjalna erka [114].

Rys. 264. Koperta ze znaczkami, erką i datownikiem XIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Katowice '79 (zbiory autora)

8 czerwca 1998 roku Urząd Pocztowy Katowice 2 stosował datownik okolicznościowy z okazji 30-lecia Uniwersytetu Śląskiego. W centrum datownika znajduje się herb Uniwersytetu Śląskiego (orzeł, poniżej dwie skrzyżowane buławy). U dołu w otoku logo uczeln

Rys. 265. Datownik okolicznościowy 30-lecia Uniwersytetu Śląskiego (zbiory autora)

Literatura
[112] Uniwersytet Śląski w Katowicach. Krótka historia Uniwersytetu Śląskiego, https://www.us.edu.pl/krotka-historia-uniwersytetu-slaskiego, data dostępu 28.12.2018
[113] Wikipedia. Uniwersytet Śląski w Katowicach, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%9Al%C4%85ski_w_Katowicach, data dostępu 17.05.2019
[114] Katalog Znaków Pocztowych, XIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 1979, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=spe-kce03-bi02g, data dostępu 22.07.2019