Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie [115].

 Rys. 266. Kampus Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego. Fotografia: Dominik Werner/KFP

W 1993 roku Poczta Polska wyemitowała kartkę pocztową z okazji nadania tytułów doktora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego. Numer katalogowy Cp 1055, nominał 1500 zł. Na znaczku opłaty przedstawiono Fontannę Neptuna na tle Dworu Artusa w Gdańsku. W części ilustracyjnej nazwiska laureatów tego honorowego tytułu i daty nadania: Lech Wałęsa (1990), François Mitterrand (1993) i Richard von Weizsäcker (1993). Autorem projektu jest Janusz Wysocki. Nakład 200.000 sztuk.

Rys. 267. Kartka pocztowa z okazji nadania tytułów doktora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego (zbiory autora)

Z tej okazji Urząd Pocztowy Gdańsk 1 stosował 21 września 1993 roku datownik okolicznościowy. W centrum datownika napis: DOCTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Na obwodzie: NADANIE TYTUŁÓW DOKTORA HONOROWEGO PREZYDENTOM FRANCJI I NIEMIEC oraz nazwa urzędu i data.

Rys. 268. Datownik okolicznościowy z okazji nadania tytułów doktora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego (zbiory autora)

Godność doktora honoris causa jest nadawana przez Uniwersytet Gdański naukowcom światowej sławy oraz osobom zaangażowanym w życie społeczno-polityczne.

Lech Wałęsa otrzymał tytuł doktora honoris causa 20 marca 1990 roku "w uznaniu nieprzemijających zasług dla rozwijania i krzewienia idei wolności i demokracji, odrodzenia wartości humanistycznych, godności i praw człowieka, społeczeństwa i narodu".

Prezydent Niemiec dr Richard von Weizsäcker został doktorem honoris causa 25 czerwca 1992 roku "w uznaniu działalności na stanowisku głowy państwa niemieckiego, szczególnie zaś współpracy między Niemcami a Polską oraz głębokiego zaangażowania w sprawy pojednania obu narodów i zbliżenia ich kultur".

Prezydent Francji François Mitterrand otrzymał tytuł doktora honoris causa 17 czerwca 1993 roku "w uznaniu ogromnego wkładu czynu i myśli w realizację ideałów wolności i podstawowych praw człowieka, niepodległości, pokojowego współżycia i współpracy narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej".

21 września 1993 roku trzej prezydenci: François Mitterand, Richard von Weizsäcker i Lech Wałęsa spotkali się na Uniwersytecie Gdańskim. O spotkaniu tym przypomina tablica pamiątkowa w gmachu wydziałów Filologicznego i Historycznego UG [115].

Rys. 269. Tablica pamiątkowa w holu gmachu wydziałów Filologicznego i Historycznego UG (fot. autora)

20 marca 2000 roku z okazji 30-lecia Uniwersytetu Gdańskiego Urząd Pocztowy Gdańsk 23 stosował datownik okolicznościowy "Uniwersytet Gdański 30 lat dla Pomorza".
Na datowniku umieszczono godło uczelni, którym zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Gdańskiego jest symboliczny rysunek statku utworzony z nałożonych na siebie liter "U" i "G" oraz korony i dwóch krzyży stylizowanych na herb Gdańska [115].

Rys. 270. Datownik okolicznościowy 30-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura

[115] Świsulski D., Medale Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, nr 120, październik 2013, s. 17-29.