Kontynuujemy prezentację przesyłek z okresu inflacji w Polsce w latach 1919-1923. Jak wcześniej pisaliśmy to okres niezwykle ciekawy, w którym wydano szereg znaczków a całości z tego okresu opłacane były znaczki wielu wydań jednocześnie bądź znaczkami jednego wydania ale w bardzo dużej liczbie.


List zagraniczny polecony z Moszczenicy do USA nadany 21.12.1920 r.
List zagraniczny ze Ścierska, dzisiejsza Bydgoszcz, do Niemiec nadany 31.08.1921 r.
List zagraniczny polecony z Warszawy do Niemiec nadany 2.10.1921 r.
List zagraniczny z Poznania do Niemiec nadany 12.07.1922 r.
List zagraniczny polecony z Bochni do Czechosłowacji nadany 28. XI.1923 r.


List zagraniczny polecony z Moszczenicy do USA nadany 21.12.1920 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 20 mkp wykorzystując do tego 8 znaczków o nominale 2,50 kr z  wydania ministerialnego w walucie koronowej. Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek zagranicznych poleconych z dnia 15.12.1920 r., wg której porto za list zagraniczny o wadze do 20 g wynosiło 10 mkp, za polecenie dopłata w wysokości 10 mkp. Znaki opłaty naklejona na awersie koperty. Zostały one unieważnione poaustriackim datownikiem MOSZCZENICA. Na froncie koperty znajduje się fioletowy stempelek znaku polecenia  MOSZCZENICA Nr 137 (wpisany odręcznie) oraz numerowy stempelek kontroli . Na rewersie koperty znajduje się datownik odbiorczy z datą 14 stycznia 1921 r.
-Powrót do menu-


List zagraniczny ze Ścierska, dzisiejsza Bydgoszcz, do Niemiec nadany 31.08.1921 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 20 mkp wykorzystując do tego 4 znaczki o nominale 5 mkp każdy z wydania ministerialnego w walucie markowej. Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek krajowych i do WM Gdańska z dnia 15.7.1921 r., wg której opłata za list zwykły zagraniczny o wadze do 20 g wynosiła 20 mkp. Znaki opłaty naklejono na awersie. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem SCIERSKO z wyróżnikiem *1.
-Powrót do menu-


List zagraniczny polecony z Warszawy do Niemiec nadany 2.10.1921 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 40 mkp wykorzystując do tego 7 znaczków o nominale 4 mkp każdy oraz 3 znaczki o nominale 2 mkp każdy z wydania Orzeł na tarczy barokowej oraz 1 znaczek o nominale 6 mkp z wydania dla obszaru RP po unifikacji. Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek zagranicznych z 15.07.1921 r., zgodnie z którą porto za list zagraniczny o wadze do 20 g wynosiło 20 mkp a opłata dodatkowa za polecenie 20 mkp. Jednak w dniu nadania obowiązywała już taryfa z dnia 15.09.1921 roku, w której powyższe opłaty były wyceniane na 25 mkp każda. Znaki opłaty naklejono na rewersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowym datownikiem z mostkiem WARSZAWA z wyróżnikiem *1*. Na awersie koperty znajduje się stempel polecenia koloru fioletowego WARSZAWA 1e z odręcznie wpisanym numerem przesyłki 395. Ponadto na froncie koperty znajdują się 2 numerowe stemple kontroli.  Brakuje stempla odbiorczego
-Powrót do menu-


List zagraniczny z Poznania do Niemiec nadany 12.07.1922 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 50 mkp wykorzystując do tego po jednym znaczku o nominałach 20 mkp i 10 mkp z wydania obiegowego "siewca" oraz 2 znaczki po 5 mkp, 3 znaczki o nominale 3 mkp i 1 za 1 mkp z wydania "Orzeł na tarczy barokowej". Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek zagranicznych z dnia 1.05.1922 r., wg której opłata za list zwykły powyżej 20 g wynosiła 50 mkp. Znaki opłaty naklejono na froncie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowym datownikiem z mostkiem POZNAŃ z wyróżnikiem *3a.
-Powrót do menu-


List zagraniczny polecony z Bochni do Czechosłowacji nadany 28. XI.1923 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 35 tyś. mkp wykorzystując do tego 15 znaczków o nominale 2000 mkp każdy z wydania Orzeł duży - wyd. uzupełniające do wydania poprzedniego oraz 5 znaczków o nominale 1 tyś. mkp każdy z tego samego wydania.  Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek zagranicznych do Czechosłowacji, Rumunii i na Węgry z dnia 15.11.1923 r., wg której opłata za list zwykły do 20 g wynosiła 15 tyś. mkp, opłata za polecenie - 20 tyś. mkp. Znaki opłaty naklejono na rewersie koperty. Na awersie koperty znajduje się nalepka polecenia koloru czarnego Bochnia z nadrukowanym numerem przesyłki 200. Na rewersie koperty brakuje datownika odbiorczego.
-Powrót do menu-