Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Historia poczty lotniczej na ziemiach polskich, cz.1

Dokumentacja z funkcjonowania poczty lotniczej na ziemiach polskich jest bardzo bogata. Sprzed odzyskania niepodległości należy odnotować przesyłki balonowe z oblężonego Paryża z przełomu 1870/1871 adresowane do Polski. Na reprodukcji taka przesyłka adresowana do Warszawy wysłana 18.X.1870 balonem „Victor Hugo”.

Czytaj więcej...

Gwiazda Polski

W roku 1937 powstał projekt zorganizowania lotu balonowego do stratosfery. Polscy lotnicy zdobywali wysokie miejsca w międzynarodowych zawodach balonowych, kilkakrotnie zdobywając na przykład tzw. Puchar Gordona-Bennetta. W tych wojskowych kręgach pilotów-baloniarzy powstał pomysł zorganizowania lotu dla pobicia rekordu wysokości lotu balonu z załogą (rekord ten należał wówczas do amerykańskiego lotnika kpt. Stevensa.

Czytaj więcej...

I Lwowskie Zawody Balonowe 1938 (z suplementem)

Ten artykuł w pierwotnej wersji był opublikowany w Filateliście 10.2019. W wersji internetowej dodałem mu dwukrotne postscriptum w oparciu o materiały p. Adama Głowacza. Pierwsze związane z organizacją poczty balonowej i drugie z samymi zawodami. Dorzuciłem też w tekście podstawowym kilka dodatkowych skanów.

Czytaj więcej...

Historia poczty lotniczej na świecie

#zachowajdystans

Pierwsze kroki poczty lotniczej łączą się z wydarzeniami wojennymi i sięgają początków XIX stulecia. Pierwsza poczta balonowa miała miejsce w Danii w 1808 r. podczas wojen napoleońskich. Kolejnym znanym etapem „łączności” balonowej i zarazem poczty gołębiej  były wydarzenia 1849 r. podczas oblężenia Wenecji przez wojska

Czytaj więcej...

Poczta balonowa w Pradze w 1927 roku (wraz z dodatkiem informacyjnym o zawodach)

 #zachowajdystans

Materiał poniższy ukazał się pierwotnie w Filateliście 04/2020, a jednym z tego efektów był kontakt autora z Panem Adamem Głowaczem, który potwierdził główną tezę tu przedstawioną. Udostępnił też duży pakiet materiałów informacyjnych o tym wydarzeniu. Dzięki temu obecna publikacja została rozszerzona o post scriptum rzucające więcej światła na te zawody. 

 

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: START | Aerofilatelistyka